Menu
Mijn Keunstwurk

Collega Emiel Copini gepromoveerd

15 februari 2019

Met trots kunnen we delen dat onze collega Emiel Copini is gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Tussen willen en weten. Cultuur, cultuuronderwijs, en de ontwikkeling van metacognitie in de adolescentie’. Een proefschrift waarin hij pleit voor een zinvolle verbinding tussen visie ('willen') en theorie ('weten').

Emiel werkt bij Keunstwurk als adviseur in kunst- en cultuuronderwijs voor het VO. Daarnaast is hij ook werkzaam bij ArtEZ als docent bij de Master Kunsteducatie en dBKV.

Over het onderzoek

Het veld van kunst- en cultuuronderwijs wordt gekenmerkt door een bijzondere dynamiek. Deze hangt samen met het ontbreken van een duidelijk onderscheid tussen visie (‘willen’) en theorie (‘weten’). De oorzaak van deze verwarrende situatie is een allesoverheersende behoefte aan legitimering (‘Cultuuronderwijs is waardevol en belangrijk!’). Emiel heeft in zijn onderzoek visie en theorie eerst nadrukkelijk naast elkaar geplaatst, waarna ze vervolgens in de praktijk van het voortgezet onderwijs weer zinvol met elkaar zijn verbonden. Pas wanneer je inzicht hebt in het onderscheid tussen willen en weten is een betekenisvolle verbinding van de twee mogelijk.

Cultuuronderwijs is onderwijs in cultureel bewustzijn. Dit bewustzijn is het algemeen menselijke vermogen om betekenis en uitdrukking te geven aan je ervaring als mens in de wereld. Hoe ontwikkelt dit vermogen zich gedurende de adolescentie? En wat kunnen docenten in het voortgezet onderwijs met een theorie van het cultureel bewustzijn wanneer ze gezamenlijk betekenisvol, vakoverstijgend kunst- en cultuuronderwijs willen ontwikkelen?

Proefschrift

Het volledige proefschrift is te vinden op de website van het LKCA: https://lkca.crossmarx.nl/publicatie/38764/tussen-willen-en-weten

© Stephan Keereweer
Contactpersoon
Emiel CopiniAdviseur Kunst- en cultuuronderwijs VO
Werkdagen:di, do