Menu
Mijn Keunstwurk

Nieuwe Dwarskijkers op 10 oktober 2018 | Craft your future

26 juli 2018

Vakmanschap en ambacht als bron voor innovatie en duurzaamheid

Ambacht? Is dat niet oubollig, saai en ouderwets? Is dit nog steeds het imago of zien we langzamerhand in dat we de belangrijke kennis die achter deze ambachten schuil gaat, verliezen terwijl we deze juist nog nodig hebben? Wat kunnen we leren van het vakmanschap van toen voor de vraagstukken waar we nu tegenaan lopen?

ENGLISH VERSION

In de tijd van ambacht, vóór de industriële revolutie, kenden we geen afval. We gebruikten lokale grondstoffen en alles ging circulair. Hoofd en hand waren niet gescheiden en werken met je handen werd juist gezien als een belangrijk vak waarvoor jaren kennis nodig was. Begin 20e eeuw kwam daar verandering in toen we hoofd en hand gingen scheiden en we richting een massa-industrie gingen zodat we goedkoop aan spullen kwamen en mee konden gaan met de laatste mode.

Anders kijken naar afval
We zitten nu in een transitie waarin we anders gaan kijken naar afval. We zien het als grondstof. Maar wie is eigenlijk de eigenaar van het materiaal? Het is tijd om na te denken over een ander verdienmodel. Dat de winst niet zit in het verkopen van veel producten die snel weggegooid worden, is inmiddels duidelijk. Hoe dit wel moet, bedenken we graag samen met jou tijdens deze nieuwe Dwarskijkers Craft your future! Let op: de voertaal is Engels.

Aanmelden
Aanmelden is verplicht en kant/m vrijdag 5 oktober 2018. Let op: er is maar plek voor 100 personen!

Op woensdag 10 oktober is de landelijke dag van de duurzaamheid waarop we aandacht besteden aan hoe ambacht kan leiden tot duurzame innovatie.

Praktische informatie

Datum & tijd Woensdag 10 oktober 2018 van 9.00 - 16.00 uur
Locatie Recycle Boulevard, Voltastraat 11, 8912 AE in Leeuwarden
Kosten Gratis
Taal De voertaal is Engels

Dagindeling
Er zijn 3 sprekers die ons gaan inspireren met voorbeelden over hoe ambacht tot vernieuwende concepten kan leiden en welke kansen een nieuwe economie ons daarin kan bieden. In de middag gaan we met elkaar in gesprek over hoe ambacht als leidraad verschillende invalshoeken kan verduurzamen. Denk hierbij aan onderwijs, overheid, cultuurinstellingen, bedrijfsleven en de creatieve industrie.

Ambachtsmarkt in Neushoorn
Aansluitend aan deze Dwarskijkers-dag ben je uitgenodigd met ons mee te gaan naar Neushoorn waar in samenwerking met IepenUp Live om 17.00 een compacte ambachtsmarkt is georganiseerd. Neem vanaf 20.00 uur, als publiek, deel aan het interactieve livestream-programma waarbij Jacco de Boer ingaat op het belang van ambachten.

Programma

9.00 uur Inloop en ontvangst
9.30 - 12.00 uur Introductie van de dag & keynote sprekers: Ana Mestre, Thomas Eyck en Aleid Brouwer
12.00 - 13.00 uur Lunch
13.00 - 15.00 uur Vijf-tafel-gesprek mét en vanuit de perspectieven onderwijs, overheid, ambachtslieden, bedrijfsleven en de creatieve industrie
15.00 - 16.00 uur Wrap-up en afsluiting

Sprekers

Product designer Ana Mestre (Portugal) is gepromoveerd aan de TU Delft met als onderwerp “Cork Design: an action design intervention approach towards sustainable product innovation” waarmee ze een boost heeft gegeven aan de kurkindustrie in Portugal dat onder druk staat. Kurk is een duurzaam, hernieuwbaar materiaal dat momenteel door plastic kurken en draaidoppen wordt vervangen. Een resultaat van haar project is een reeks aan voorbeeldproducten die ontworpen zijn door een geselecteerde groep ontwerpers.

Thomas Eyck
Producent en distributeur van onderscheidende en exclusieve eigentijdse designproducten. Thomas’s verzameling ontwikkelt zich langzaam; hij geeft elk jaar slechts een of twee opdrachten aan zorgvuldig gekozen ontwerpers.Deze ontwerpers worden vervolgens uitgenodigd om een reeks producten te ontwerpen met een bepaald materiaal of ambacht. De belangrijkste sleutelwoorden zijn aandacht voor en liefde voor materiaal, techniek en ontwerp. De materialen (de natuur is de belangrijkste bron van inspiratie) en technieken zijn zorgvuldig gekozen, met het oog op samenwerking met de beste ambachtslieden en fabrikanten.

Aleid Brouwer is lector Doelgericht Ondernemen aan de hogeschool NHL-Stenden in Leeuwarden. Ze behaalde een Msc (2000) in Economische Geografie en een PhD (2004) in Regionale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar promotie werkte ze als postdoc aan het Instituut voor Economische Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 2008 tot 2017 was Aleid als assistent-professor Economische Geografie verbonden aan het Stedelijk en Regionaal Onderwijsinstituut Groningen waar ze zich zowel in haar onderzoek als in haar onderwijs richtte op duurzaam ondernemerschap. Sinds 2018 is Aleid lector Doelgericht Ondernemen in Leeuwarden, waarbij zij zich o.a. middels onderzoek richt op vraagstukken die ondernemers helpen bij de transitie naar van meer betekenisgerichte bedrijfsmodellen.

Meer Dwarskijkers
Houd de website van De Reis en Facebook in de gaten voor het programma en data.

Deze dag van Dwarskijkers is in samenwerking met het project “Claim Your Future” van MentorProgramma Friesland opgezet en maakt deel uit van het brede Erasmus+ project “Craft Your Future” waarin het Friesland College met een drietal Europese landen, House of Design en Learning Hub Friesland samenwerkt rondom de thematiek die centraal staat op deze dag. Met steun van o.a. Vereniging Circulair Friesland en Erasmus+ wordt deze dag gerealiseerd en opgenomen in het Nederlandse programma van DutchCulture in het kader van het European Year of Cultural Heritage 2018.

Contactpersoon
Roelof KosterAdviseur Design en Creatieve Industrie
Werkdagen:wo, do, vr
Telefoon:058 234 34 54