Menu
Mijn Keunstwurk

Debatreeks ‘Kunst in Fryslân’

15 oktober 2015

Keunstwurk organiseert in samenwerking met De Moanne een aantal debatten over de kunst in Fryslân. De reeks bestaat uit vier debatten oveamateurkunst, kunsteducatie, beeldende kunst en kunstondersteuning. 

Aanleiding voor deze debatreeks over de kunstensector is de nog te schrijven cultuurnota van de provincie, maar natuurlijk vooral de komst van Culturele Hoofdstad 2018 en de effecten van dat evenement. Het debat wil een aanzet geven tot nieuw beleid en tot inspiratie voor een betere ondersteuning van de kunsten als wezenlijk deel van de samenleving in deze provincie.

Data

– Woensdag 14 oktober – Vernieuwing van amateutkunst in Fryslân  Lees hier het verslag.
– Woensdag 3 februari 2016 – Kunsteducatie in het voortgezet onderwijs Lees meer & aanmelden
–  2016 – Beeldende kunst
–  2016 – Slotdebat