Menu
Mijn Keunstwurk

Een ontmoeting tussen Fryske podia

29 juni 2020

Voor de theaters en kleine(re) podia betekende de coronacrisis een plotselinge sluiting, verlies van inkomsten en een streep door de programmering en bijbehorende afspraken. Hoewel de maatregelen langzaam worden versoepeld, levert dit ook weer nieuwe vragen en problemen op. Kortom: de gevolgen van de crisis zijn voor velen van de theaters en kleine podia verstrekkend. Naar aanleiding hiervan wil Keunstwurk in het najaar een ontmoeting organiseren tussen de Fryske podia. De mei/juni-editie van de Boekingskrant zal in verband met corona komen te vervallen.

Fryslân telt een groot aantal kleine(re) podia, deels als zelfstandige (theater-) organisatie of deels als onderdeel van bijvoorbeeld een sociaal-cultureel centrum, dorpshuis, culturele commissie, enz. De podia vervullen verschillende functies en zijn daarmee van grote waarde.

Ontmoeting
Keunstwurk gaat graag in gesprek over wat er zoal speelt, welke problemen er zijn en welke kansen er liggen. En op welke wijze Keunstwurk daarbij gerichte hulp/ondersteuning kan bieden. Na de zomervakantie zullen we een datum prikken voor de ontmoeting later dit jaar.

Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Stipe en beeldende kunst
Werkdagen:ma, di, wo
Telefoon:06 48497086