Menu
Mijn Keunstwurk

Resultaten eerste fase Tijd voor Talent | Tiid foar Talint

28 november 2018

Na twee jaar is deel één van het project Tijd voor Talent/Tiid foar Talint afgesloten. Het doel van dit project is om kunst- en cultuurprojecten voor 50-plussers in Fryslân te creëren.

Het project is in 2016 als pilot in Achtkarspelen en Smallingerland van start is gegaan. Vrijdag 23 november is deze eerste fase samen met de diverse deelnemers die hieraan hebben meegewerkt, feestelijk afgesloten in Stadsschouwburg De Harmonie. De resultaten zijn samengebracht in het eindrapport Zolang je leert, leef je en is aan de wethouders van cultuur, mevrouw Sijperda van gemeente Smallingerland en de heer Feitsma van gemeente Leeuwarden overhandigd.

Het eindrapport ‘Zolang je leert, leef je’ is samen met Partoer geschreven.
Naast de ervaringen en resultaten geeft het ook tips en trucs om projecten te starten die aansluiten bij de behoefte van 50-plussers.

Ook als boekje beschikbaar en gratis op te vragen via info@keunstwurk.nl

Enkele bevindingen

Kunst en cultuur verbindt, stimuleert, raakt en is gezond. Meedoen aan kunst- en cultuurprojecten maakt ouderen weerbaarder, gezonder, veerkrachtiger én minder eenzaam. Het geeft duidelijk aan dat kunst en cultuur daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan een gezond leven.

Het meest opvallend in het rapport is de uitkomst dat 50-plussers kunst en cultuur belangrijk vindt en 75% van de ondervraagden aangeeft één of meer culturele ambities te hebben. Meer dan de helft van de Friese 50-plussers zegt echter dat het huidig aanbod niet aansluit bij hun persoonlijke wensen en behoeften. Dit zijn uitkomsten die zeer interessant zijn voor een vervolg van het project.

Tweede ronde Tijd voor Talent

Tijd voor Talent lijkt dan nu wel afgesloten maar eigenlijk begint het nu pas, er liggen nog volop kansen!

De tweede ronde van Tijd voor Talent is volop bezig, inmiddels zijn er elf nieuwe projecten ontstaan, verspreid over heel Fryslân. Deze projecten zijn met name gericht op mensen in een kwetsbare positie, ontstaan door bijvoorbeeld ziekte en eenzaamheid. Daarbij is de samenwerking met zorg- of welzijnsinstellingen van groot belang.

De cultuur- en zorgwereld hebben elkaar veel te bieden. De positieve effecten die kunst en cultuur mensen kan bieden wordt nog niet volop toegepast. Daarom blijft Keunstwurk zich inzetten op het bevorderen van deskundigheid als het gaat om cultuurparticipatie van 50-plussers. Er zijn veel artistieke leiders betrokken bij de projecten. De ervaring die deze mensen afgelopen jaren hebben opgedaan wil Keunstwurk graag voortzetten en verspreiden over de hele provincie.