Menu
Mijn Keunstwurk

Eindpresentatie NEO Kans biedt perspectieven

15 december 2022

Op de eindpresentatie van NEO Kans van 26 november jl. werd teruggeblikt op de resultaten en successen van het project. Hoe kan muziek als middel ingezet worden om jongeren in kansarme situaties meer mogelijkheden en perspectief te bieden? In de vorm van presentaties en showcases werd duidelijk gemaakt op welke diverse manieren de jongeren betrokken werden bij de deelprojecten en wat dit teweeg heeft gebracht.

Gaandeweg het project bleek dat elke regio weer om een andere insteek vraagt. Deels omdat de doelgroep ‘jongeren’ per deelgebied net iets anders in elkaar steekt maar ook omdat in elke gemeente de infrastructuur van instellingen en organisaties anders is opgezet. Omdat NEO Kans uitgaat van de behoefte van de jongeren en ze zelf laat (mee)bepalen waar de wensen liggen werd het uiteindelijke aanbod zeer divers: het leren kennen van ‘muziek’ door proefondervindelijk muziekinstrumenten uit te proberen tot jamsessies met bandcoach, DJ-sessies of het zelf organiseren van een heuse talentenjacht.

Al deze leerzame deelprojecten hebben geleid tot een werkwijze – een stappenplan – waarmee soortgelijke trajecten in de toekomst goed in te richten zijn. Met muziek als invalshoek kun je kwetsbare jongeren, jongeren met een beperking of uit een kansarme regio bereiken, een veilige sociale omgeving geven en perspectieven bieden. De pilot van NEO Kans heeft een mooie basis gelegd voor meer doelgerichte vervolgprojecten.

Titus van ’t Veer Creatief Producent Cultuureducatie titusvant.veer@keunstwurk.nl
Werkdagen: ma, wo, do
Telefoon: 058 234 34 70