Menu
Mijn Keunstwurk

Op naar een cultureel sterk Fryslân!

18 oktober 2018

Het culturele veld heeft elf acties voor een cultureel sterk Fryslân opgesteld onder de titel: En nu doorpakken! Deze publicatie is een follow-up van het manifest Tijd voor Cultuur.

Eind 2017 stelde het culturele veld eensgezind het manifest Tijd voor Cultuur op naar aanleiding van de beleidsbrief van Provinciale Staten over de herijking van de culturele infrastructuur in Fryslân. In het manifest wordt een handreiking gedaan om samen te komen tot een sterk fundament voor het cultuuraanbod van de toekomst (in lijn met het advies van de landelijke Raad voor Cultuur). Met resultaat!

Het gezamenlijk geluid en het daaropvolgende debat heeft namelijk geleid tot een concreet amendement, waarbij Gedeputeerde Staten de opdracht heeft gekregen om de plannen te herzien en samen met de sector uit te werken.

Als vervolg heeft het Friese culturele veld En nu doorpakken! gepubliceerd. Aan de hand van deze publicatie hebben Kris Callens en Douwe Zeldenrust op 3 oktober j.l. tijdens de commissie vergadering in de Provinciale Staten gepleit voor een cultureel sterk Fryslân.

Het Friesch Dagblad was erbij: Cultuursector wil meer geld voor erfenis LF2018