Menu
Mijn Keunstwurk

Europese conferentie voor cultuureducatie en cultuurparticipatie

26 september 2018

Sharing Arts & Heritage
Op donderdag 18 en vrijdag 19 oktober 2018 komen bijna 200 wetenschappers, beleidsmakers en culturele professionals naar Leeuwarden voor de conferentie Sharing Arts & Heritage. Samen buigen zij zich over de vraag hoe zij met cultuur op school en in de vrije tijd bij kunnen dragen aan een open en inclusieve Europese samenleving.

Thema
Niet voor niets is Leeuwarden-Friesland als Europese culturele hoofdstad het podium voor deze internationale conferentie. Het thema Iepen Mienskip past goed bij de vraagstukken van Sharing Arts & Heritage. Onderzoeker Nick Wilson van het King’s College in Londen gaat in zijn keynote in op de vraag hoe overheden in hun cultuurbeleid ruimte kunnen bieden aan culturele mogelijkheden voor iedereen, niet alleen via de traditionele gesubsidieerde cultuur. En Wayne Modest, hoofd onderzoek bij het Tropenmuseum, pleit in zijn keynote voor een andere benadering van musea waarmee zij niet alleen een weerslag bieden van het verleden, maar ook bijdragen aan een duurzame toekomst.

Hoogtepunten
Andere hoogtepunten van de conferentie zijn bijvoorbeeld de ‘crowd composition’ die componist Merlijn Twaalfhoven zal maken met alle aanwezigen, een fragment uit de nieuwe voorstelling van de prijswinnende theatergroep Op Roet, de ‘local visits’ aan Heerenveen en Leeuwarden en de populaire sessie over samenwerking in Europa.

Organisatoren
De voertaal tijdens Sharing Arts & Heritage is Engels. De conferentie wordt georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst en Keunstwurk.

Wil je graag aanwezig zijn bij de conferentie dan kun je je inschrijven op de website van de conferentie.