Menu
Mijn Keunstwurk

Expertmeeting- Atlas op Tournee Leeuwarden en Dokkum

16 november 2015
De aanloopstraten van Leeuwarden en Dokkum

Op 24 november 2015 organiseert ARK Fryslân samen met Architectuur Lokaal de expertmeeting Leeuwarden-Dokkum. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de Atlas op Tournee, naar aanleiding van de Atlas van de verstedelijking in Nederland, 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Tijdens de expertmeeting worden de binnensteden van Leeuwarden en Dokkum onder de loep genomen en dan vooral vanuit de belangrijke aanloopstraten naar het historische centrum. De tentoonstelling Verstedelijking in Nederland is achtereenvolgens in Leeuwarden en Dokkum te zien.

 

Identiteit centra Leeuwarden & Dokkum

Beide steden kampen met het feit dat de aanloopstraten niet de kwaliteit meer uitstralen die in het centrum nog wel aanwezig is, terwijl beide routes essentieel zijn in verband met de goede parkeergelegenheden. In Leeuwarden gaat het om het gebied Nieuweburen / de Voorstreek en in Dokkum staat het gebied tussen de Aalsumerpoort en de Koormarkt centraal. Hoe zit het met de historische kwaliteiten, zoals de monumentale panden, die identiteit geeft aan de stad en het centrum? Welke vrijheden geeft dat en welke beperkingen? Wat kunnen de steden aan, en wat doe je met de gebieden eromheen?

 

Krimp en leegstand

Dokkum heeft als hoofdstad van de gemeente Dongeradeel de officiële krimpstatus ontvangen. Wat betekend deze status voor de stad en het historische centrum?
Leeuwarden heeft als hoofdstad van de provincie geen last van krimp, maar wel veel leegstand. Hoe behoud je de kwaliteit in het centrum?

 

Programma expertmeeting

De Atlas is bedoeld om cultuurhistorisch en stedenbouwkundig onderzoek te stimuleren, en voorziet beleidmakers en ontwerpers van informatie bij het opstellen van visies op de toekomstige ontwikkeling van steden. Moderator van de expertmeeting, Jef Murhen, gaat in gesprek met onder andere Jaap Evert Abrahamse, co-auteur van de Atlas van de Verstedelijking. Tijdens de expertmeeting gaan de deelnemers aan de slag met twee casussen vanuit de twee steden. In gemixte teams werken zij een strategie uit hoe deze aanloopstraten weer passend te maken bij de kwaliteit die het ooit had en past bij het huidige centrum. Vanuit erfgoed en cultuurhistorie wordt gekeken, ‘ hoe was de situatie? wat is nu de situatie en waar willen we naar toe?’

 

Aanmelding

De expertmeeting heeft als doel om kennisuitwisseling te bevorderen en de nadruk op het belang van het onderwerpende vak te benadrukken. Er is plek voor maximaal 30 deelnemers.
Wilt u vanuit uw professie mee werken aan de expertmeeting en meewerken aan de casussen? Meldt u dan aan via info@arkfryslan.nl Aanmelden kan tot 23 november.
De uitkomsten van deze expertmeeting worden meegenomen in de reizende tentoonstelling Verstedelijking van Nederland.

 

Data en locaties

  • Expertmeeting
    dinsdag 24 november 13:00 – 17:00 uur in de ARK Fryslân, Zuidergracht Leeuwarden. De ARK ligt in het water tegenover Nieuweweg 3, Leeuwarden
  • Tentoonstelling Leeuwarden
    25 november 2015 in de ARK, t/o Nieuweweg 3, Leeuwarden, te bezoeken van 10:00-16:00 uur
  • Tentoonstelling Dokkum
    26 november tot en met 10 december, gemeentehuis Dongeradeel, Koningsstraat 13, Dokkum, te bezoeken van 13:00-16:30 uur