Menu
Mijn Keunstwurk

Extra geld kunstonderwijs

2 maart 2017

Van start met nog eens vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit: rond 2 miljoen euro beschikbaar voor kunst-taal onderwijs

Alle Friese basisscholen kunnen de komende jaren profiteren van extra geld dat beschikbaar komt voor de ontwikkeling van de borging van kunstonderwijs binnen de scholen. De provincie Fryslân en het ministerie van OC&W investeren gezamenlijk in een vierjarig traject KEK (Kultueredukaasje mei kwaliteit). Taal speelt hierbij een belangrijke rol.

Het plan dat Keunstwurk in samenwerking met het project Lân fan Taal (LF2018) heeft ingediend, is inmiddels gehonoreerd! In totaal wordt ongeveer 2 miljoen euro in het kunst-taal onderwijs gestoken. Het traject zal vanaf het nieuwe schooljaar 2017-2018 tot uitvoering worden gebracht.

KEK 2017-2020
In de nieuwe periode KEK krijgen scholen alle kans om hun eigenaarschap van cultuuronderwijs naar geheel eigen inzicht te ontwikkelen. Daarbij speelt de deskundigheid van leerkrachten en afspraken binnen het schoolteam een belangrijke rol. In de afgelopen periode KEK 2013-2016 waren de inspanningen vooral gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en het versterken van culturele activiteiten in de klas.

Over de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 – 2020
De matchingsregeling 2017 – 2020 richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen.

In de periode 2013 – 2016 waren de inspanningen vooral gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen culturele instellingen en scholen én het versterken van de culturele activiteiten in de klas. In de nieuwe periode wordt ingezet op verbreding en verdieping van deze culturele activiteiten. De verankering van doorgaande leerlijnen, de deskundigheidsbevordering van leerkrachten, vakdocenten en educatief medewerkers én de samenwerking tussen scholen en hun culturele omgeving wordt gestimuleerd.

De regeling maakt deel uit van het grotere programma van het Ministerie van OCW om de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs te waarborgen. Meer informatie over de regeling vindt u op  www.cultuurparticipatie.nl

Galerij