Menu
Mijn Keunstwurk

Feestelijke ondertekening convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân

24 juli 2018

Het is zover, 20 september tijdens een feestelijk, muzikaal evenement in Schouwburg De Lawei, zal het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân worden ondertekend.

Omdat muziek nog lang niet overal een vast en vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs is, is het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal ontwikkeld. Het programma zet in op duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio. Dit door alle regionale partijen die hiervoor nodig zijn aan elkaar te binden en te laten samenwerken.

De afgelopen maanden is er vanuit een gezamenlijk platform met vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten, onderwijs, opleiders en culturele instellingen gewerkt aan een provinciebreed convenant. Een convenant waarin we uitspreken dat er voor alle basisschoolkinderen in de provincie Fryslân in 2022 structureel muziekonderwijs gerealiseerd is.

Een belangrijke stap in de duurzame verankering van muziekonderwijs op de scholen!