Menu
Mijn Keunstwurk

Fryslân krijgt een cultuurverenigings-monitor

25 juli 2016

Vanaf september starten we samen met het Fries Sociaal Planbureau (FSP) de Friese Cultuurverenigingsmonitor. De monitor maakt inzichtelijk hoe het met de Friese verenigingen gaat in tijden waarin krimp, vergrijzing en individualisering en Leeuwarden-Fryslân 2018 belangrijke thema’s zijn. Komen ze financieel rond? Wat verwachten ze van de ledenaantallen? Zijn er genoeg vrijwilligers? En welke andere knelpunten worden ervaren?

Aan de Friese verenigingen en stichtingen die zich bezig houden met toneel, dans, muziek of beeldende kunst wordt gevraagd mee te doen aan de cultuurverenigingsmonitor, een vragenlijst die om de twee jaar wordt herhaald.

De cultuurverenigingsmonitor sluit aan bij het meerjarige Keunstwurkproject ‘De Bus – tijd voor talent’, dat in ontwikkeling is. Dit project heeft als doel inzicht krijgen in de wensen van 65-plussers rondom kunst en cultuur. Met deze wensen en belevingen werken wij samen met zorginstellingen vervolgens aan de verhoging van cultuurparticipatie van ouderen. Met de uitkomsten van de Friese Cultuurverenigingsmonitor kunnen wij als Keunstwurk cultuurverenigingen gerichter ondersteunen op het gebied van ouderenparticipatie. Het is de bedoeling om er met dit onderzoek achter te komen hoe actief deze groep meedoet aan culturele activiteiten, waar het aanbod uit bestaat en welke organisaties zich hiermee bezig houden.

Het FSP wil een volledig beeld krijgen van de ontwikkelingen binnen het Friese verenigingslandschap. Begin 2016 heeft het FSP al een start gemaakt met de sportverenigingsmonitor, de resultaten hiervan worden in september 2016 verwacht.

In september is de eerste monitor in de gemeente Achtkarspelen uitgevoerd, waar de pilot van het project ‘De Bus – tijd voor talent’ plaatsvindt. Begin 2017 kunnen de cultuurverenigingen en stichtingen van de overige Friese gemeenten de vragenlijst verwachten.