Menu
Mijn Keunstwurk

fulkaan simmer akademy heeft primeur openingslied LF2018

29 augustus 2017

De Simmer Akademy van Fulkaan, een week die in het teken staat van talentontwikkeling van jongeren, is maandag 28 augustus van start gegaan. Zangeres Nynke Laverman opende de Simmer Akademy door de primeur te geven van het openingslied van Leeuwarden Fryslân 2018 ‘Seis oere thús’, dat door haar en Sytze Pruiksma gecomponeerd is en zaterdag door de deelnemers van de Simmer Akademy in première gaat.

Crossovers
De Simmer Akademy is onderdeel van het talentontwikkelingsprogramma Fulkaan, dat een programma is van Keunstwurk en haar partners het Samenwerkingsverband Korenorganisaties (SAKO) Friesland, de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) en Schouwburg De Lawei in Drachten, Stichting Amateurtoaniel Fryslân (STAF). In 2018 is Fulkaan onderdeel van het Leeuwarden Fryslân 2018-programma Never Ending Orchestra. Tijdens de Simmer Akademy geven professionele docenten workshops aan jongeren op het gebied van muziek, zang en theater. Daarnaast vinden er ook crossovers plaats tussen de verschillende disciplines. Zo krijgen de deelnemers workshops rap, produceren en choreografie.

‘Nije tiid’
Het lied Seis Oere Thús is het openingswerk van Leeuwarden Fryslân 2018 en wordt een herkenningstune voor alle inwoners van onze provincie. Het lied beschrijft het vooruitkijken naar de toekomst, zonder het verleden daarbij helemaal uit het oog te verliezen. “Friezen zijn heel goed in terugkijken naar het verleden en ze zijn heel nostalgisch aangelegd”, zegt zangeres Nynke Laverman. “Het lied daagt mensen uit het verleden niet los te laten, maar het onderdeel te laten zijn van de toekomst. Durf naar voren te kijken, dat is waar het lied over gaat”, legt de zangeres uit. Het vormt de rode draad in het lied, met als belangrijkste zin ‘Set dyn tosken yn de nije tiid’, als verwijzing naar de nieuwe generatie die het in de nieuwe tijd voor het zeggen zal hebben en uitgedaagd wordt na te denken over wat we met onze provincie willen. Vanuit die gedachte is het extra speciaal dat de jonge deelnemers aan de Simmer Akademy voor het eerst aan de slag gaan met het lied.

Rode draad
Het lied ‘Seis oere thús’ vormt de rode draad voor de Simmer Akademy en vormt de inspiratiebron voor de workshops die de deelnemers volgen. Zo gaat de theatergroep aan de slag met de tekst van het nummer en worden er geluidsopnames gemaakt van deelnemers die het lied spelen en zingen.

Fulkaan Carrousel
In de middag van zaterdag 2 september zal tijdens de Fulkaan Carrousel gepresenteerd worden wat de deelnemers allemaal geleerd en gedaan hebben tijdens de Simmer Akademy. Een uniek moment tijdens deze presentaties is dat het lied van Laverman uitgevoerd gaat worden door de deelnemers en in premiere zal gaan. Iedereen is welkom om tijdens de Fulkaan Carrousel een kijkje te nemen in de Lawei in Drachten, die start om 13 uur.