Menu
Mijn Keunstwurk

Gratis ondersteuning voor vereniging of stichting

18 maart 2015

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân ondersteunt vele vrijwilligersorganisaties op het terrein van cultuur en natuurbehoud. De aan deze organisaties verbonden vrijwilligers verrichten belangrijk en uitstekend werk. Toch bestaat er soms behoefte aan professioneel advies, bijvoorbeeld om nieuwe leden te werven,  een website te ontwikkelen of een beleidsplan op te stellen. Misschien kunt u ook wel wat hulp gebruiken bij fondsenwerving of andere bestuurlijke en organisatorische vraagstukken.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân wil u daar graag bij helpen en stelt 15 vouchers beschikbaar. Deze vouchers geven recht geven op 5 dagdelen professioneel Advies op Maat door adviseurs van de SESAM  Academie.

Deze adviseurs zijn senioren van 55 jaar en ouder die hun kennis en managementervaring belangeloos inzetten om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen op bestuurlijke en organisatorische vraagstukken. Ze hebben een interne leergang gevolgd, zijn gecertificeerd en denken graag met u mee.
Voor meer informatie over de SESAM Academie: zie www.sesamacademie.nl

Iets voor u?
Wie kan een aanvraag doen?
Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk (vereniging of stichting) kunnen voor een voucher  in aanmerking komen. Uit hun statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op het gebied van de cultuur in de provincie Fryslân. Het bestuur van de rechtspersoon moet breed zijn samengesteld en mag niet gericht zijn op de belangen van één of enkele personen.

Kosten
Voor deelname wordt per vereniging een eigen bijdrage van € 100 gevraagd. Alle overige kosten worden betaald door het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân.

Selectieprocedure
Het Prins Bernhard Cultuurfonds bepaalt samen met de SESAM Academie en Keunstwurk, óf en welke organisaties voor een adviestraject in aanmerking komen.

Wanneer de belangstelling groter is dan het aantal beschikbare vouchers, zal een selectie worden gemaakt uit alle aanvragen. Daarbij wordt gekeken naar:
a. Spreiding over de provincie
b. Inhoud, motivatie en variatie in adviesaanvragen
c. Het aantal vrijwilligers dat betrokken is bij de organisatie
d. Noodzaak/urgentie van de aanvraag
e. Aanwezige deskundigheid bij de adviseurs van de SESAM-academie

N.B. Wanneer er meerdere aanvragen zijn met dezelfde inhoud (bijvoorbeeld fondsenwerving) wordt een gemeenschappelijk aanbod overwogen. Op deze manier kunnen er meer organisaties ondersteund worden.

Wanneer u in aanmerking komt voor één van de waardebonnen nemen wij contact met u op. Uw aanvraag zal dan met u worden besproken en worden vertaald in een plan van aanpak. De vouchers  worden op 16 juni 2015 tijdens een officiële feestelijke bijeenkomst overhandigd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Sutman Meijer, telefoonnummer 058-2925089 of via friesland@cultuurfonds.nl