Menu
Mijn Keunstwurk

Hoge waardering voor onze dienstverlening!

4 juli 2016

Begin 2016 voerden we een klanttevredenheidsonderzoek uit onder onze relaties. In het onderzoek is de waardering voor de inhoud van het advies, de ondersteuning, de samenwerking en het contact met de medewerkers meegenomen. Met een score van gemiddeld 4 op een schaal van 5, waarbij 1 heel slecht is en 5 heel goed, wordt onze dienstverlening hoog gewaardeerd. De hoogste waardering geeft het veld aan onze ondersteuning en samenwerking.

Douwe Zeldenrust (directeur Keunstwurk): ‘We zijn heel blij met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek. Keunstwurk streeft naar optimale klanttevredenheid door het bieden van kwaliteit in alle aspecten van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld onze adviezen, de correspondentie, maar ook ons team en het gebouw. Op al deze aspecten leggen we de lat hoog. Door de uitkomsten van dergelijke onderzoeken kunnen we dit alleen maar verbeteren. Daar gaan we mee aan de slag.‘

Advies, ondersteuning en samenwerking
In 2015 gaf keunstwurk ruim 800 adviezen. De adviezen lopen uiteen van een eenvoudige vraag via telefoon of e-mail tot ingewikkelde langdurige adviestrajecten bij bijvoorbeeld infrastructurele projecten of concept-ontwikkeling. In hetzelfde jaar ondersteunde Keunstwurk het culturele veld door het organiseren van bijeenkomsten voor meer dan 17 netwerken, bijvoorbeeld het netwerk iepenloftspullen of het netwerk onderwijs.

Daarnaast ondersteunt Keunstwurk door het samenwerken aan of begeleiden van projecten op het gebied van muziek, erfgoededucatie en amateurtheater. Ook behoort het schrijven van subsidieaanvragen, visieontwikkeling, secretariële werkzaamheden en financiële administratie voor koepelorganisaties tot de ondersteunende taak van Keunstwurk. Verder ondersteunt Keunstwurk de kunst- en cultuursector door het organiseren van provinciale prijzen, zoals de Vredeman de Vriesprijs voor vormgeving en de Pyt van der Zeepriis voor amateurtoneel.

Keunstwurk organiseerde in 2015 meer dan 30 workshops en cursussen ter ondersteuning van onderwijsprofessionals, zelfstandige ondernemers in de culturele sector en amateurkunstenaars. Keunstwurk werkt samen met meer dan 90 partners in de culturele sector, maar ook met partijen uit de sectoren onderwijs en zorg en welzijn.