Menu
Mijn Keunstwurk

Iepen Mienskipsfûns open

22 december 2017

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Wij zijn op zoek naar deze initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat je prettig kunt wonen in jouw wijk, dorp of stad. Ideeën die je leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap.

Het projectbureau van Streekwurk bij u in de buurt helpt u graag met de officiële subsidieaanvraag.

Indienen
Dien uw idee tijdig in op Iepen Mienskipsfûns, zodat er voldoende tijd is om uw idee te bespreken voordat u een subsidieaanvraag indient.

Subsidie aanvragen kan in 2018 op de volgende momenten:
> van 15 januari tot en met 9 februari
> van 7 mei tot en met 1 juni
> van 17 september tot en met 12 oktober.

Op de website www.stipe.frl vind je specifieke informatie die helpt bij het uitdenken van een project in de culturele sector. Op Stipe.frl kun je er onder andere voor kiezen om direct zelf aan de slag te gaan met de Toolbox: een soort sjabloon, waarin je stukje bij beetje online je eigen projectplan in kunt vullen. Je kunt dit gebruiken als een systematische voorbereiding op je project, maar ook om een aanvraag op stellen die je kunt indienen bij fondsen of overheden. Bij iedere stap lees je de informatie die je nodig hebt. Tussentijds kun je de resultaten opslaan en later weer mee verder gaan. Uiteindelijk kun je het resultaat downloaden en gebruiken voor een aanvraag bij fondsen. GA NAAR DE TOOLBOX OP STIPE.FRL