Menu
Mijn Keunstwurk

Ondersteuning (culturele) mienskip tijdens coronacrisis

19 maart 2020

Het coronavirus grijpt om zich heen en heeft een enorme impact. Op de hele samenleving en daarmee ook op de kunst- en cultuursector. Musea, theaters en podia zijn gesloten, culturele evenementen afgelast en geplande producties lopen vertraging op. Wat betekent dit voor culturele organisaties, producenten, gezelschappen, zelfstandige ondernemers en kunstenaars? En hoe kunnen we elkaar ondersteunen?

Hieronder vind je een inventarisatie van enkele landelijke en regionale initiatieven. We proberen deze lijst met enige regelmaat bij te werken. Aanvullende suggesties? Stuur ze naar communicatie@keunstwurk.nl.

Meldpunten

 • Het LKCA roept op om een vragenlijst in te vullen om de gevolgen voor amateurkunst in kaart te brengen
 • De Kunstenbond vraagt zzp’ers om gederfde inkomsten te melden
 • De Boekmanstichting vraagt zelfstandigen en culturele organisaties om een enquête in te vullen om de impact van de overheidsmaatregelen te onderzoeken
 • Cultuurconnectie heeft een meldpunt ingericht om de economische gevolgen binnen de sector kunst- en cultuureducatie in kaart te brengen, voor leden en ‘vrije aanbieders’
 • Platform BK roept leden op om het verlies van inkomsten onder kunstenaars en cultuurwerkers in kaart te brengen middels een enquête
 • De gemeente Leeuwarden vraagt vertegenwoordigers van culturele instellingen en makers om een inventarisatieformulier in te vullen en te mailen naar sietze.bandringa@leeuwarden.nl

Informatie

 • Cultuur+Ondernemen heeft een Corona-dossier met slimme handvatten
 • De Kamer van Koophandel heeft een online loket geopend voor ondernemersvragen
 • De KNMO heeft een lijst gepubliceerd met veelgestelde vragen en antwoorden voor muziekorganisaties
 • Bij de Kunstenbond vind je een leidraad voor zelfstandigen
 • Cultuurconnectie werkt aan een uitgebreide informatiepagina voor werkgevers binnen kunst- en cultuureducatie
 • Bureau Zelfstandigen Fryslân deelt regelmatig updates over de zzp-regeling van het kabinet
 • Mooiedingenmakers heeft een handig blog over de maatregelen voor zzp’ers

Overheidssteun

Op 13 maart is er een motie aangenomen om te werken aan een specifiek steunpakket voor de culturele sector. Daarnaast heeft het kabinet verschillende financiële maatregelen genomen om werkgelegenheid te behouden die ook voor de culturele sector van toepassing zijn. Veelgestelde vragen en antwoorden over die maatregelen vind je op de website van de Rijksoverheid.

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Keunstwurk via het mailadres stipe@keunstwurk.nl. Wij proberen je zo goed mogelijk door te verwijzen naar instanties of personen die je het beste verder kunnen helpen.

Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Stipe en beeldende kunst
Werkdagen:di, wo, do
Telefoon:06 48497086