Menu
Mijn Keunstwurk

Inschrijving Anita Andriesenprijs 2020 geopend

13 juli 2020

Heb je in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 een bijdrage geleverd (of nog steeds) aan het behoud en de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit in Fryslân? Dan nodigt de Provincie Fryslân je van harte uit om jouw initiatief of project aan te melden voor de ‘Anita Andriesenprijs’ die dit najaar wordt uitgereikt.

De prijs wordt eens in de drie jaar door Gedeputeerde Staten toegekend aan een persoon of organisatie die een stuwende bijdrage levert of heeft geleverd aan het behoud of de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Fryslân.

Winnaar
De winnaar ontvangt een bedrag van € 10.000. De prijs is bestemd voor de organisatie van een publieksevenement rondom het project van de winnaar. Zo kunnen de inwoners van Fryslân kennismaken met ruimtelijke kwaliteit vanuit het perspectief van de winnaar.

Thema
Het thema voor deze vierde editie van de prijs is ontwerpkracht. De onderwerpen klimaatverandering, landbouwtransitie, energietransitie, verstedelijking, mobiliteit, biodiversiteit zorgen vaak voor tegengestelde belangen. De adviescommissie is op zoek naar initiatieven die zorgen voor verbindende perspectieven en duurzaam ruimtegebruik.

Reglement
De adviescommissie zal de inzendingen beoordelen aan de hand van de criteria die zijn vastgelegd in het reglement van deelname.

Aanmelden
Je kunt je initiatief of project tot donderdag 1 oktober 2020 aanmelden.


Over de prijs

Politica Anita Andriesen (1957-2008) droeg ruimtelijke kwaliteit een warm hart toe. Zij zette zich onvermoeibaar in voor het ‘goud van Fryslân’: de ruimte, het landschap en de cultuurhistorische identiteit. De Friese prijs voor ruimtelijke kwaliteit draagt daarom haar naam.

De Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit wordt iedere drie jaar door de Provincie Fryslân uitgereikt. Keunstwurk is coördinator van de prijs.


Contactpersoon
Hink SpeulmanCoördinator Provinciale Prijzen, medewerker Stipe & Donatie op Locatie
Werkdagen:ma, do
Telefoon:058 234 34 75