Menu
Mijn Keunstwurk

Inschrijving Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2020 geopend

10 februari 2020

Dit jaar wordt voor de elfde keer de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur uitgereikt. Een tweejaarlijkse prijs op initiatief van provincie Fryslân om de belangstelling voor architectuur bij een breed publiek te vergroten. De prijs wordt uitgereikt aan de combinatie van opdrachtgever en architect voor een bouwwerk dat de afgelopen twee jaar (2018 en 2019) is gerealiseerd in de provincie.

Deelnemers worden beoordeeld door een adviescommissie en de winnende architect en opdrachtgever ontvangen gezamenlijk een oorkonde en een bedrag van € 5.000,-. Daarnaast zijn er vijf bedragen van € 500,- beschikbaar voor eervolle vermeldingen.

Bekendmaking winnaar
De bekendmaking van de winnaar is verschoven van 19 juni naar vrijdag 9 oktober 2020. Op dit moment laat het zich niet voorspellen of er dan nog sprake is van beperkende maatregelen betreffende het coronavirus en wat die maatregelen exact zullen inhouden. Gelet op de actuele ontwikkelingen houden wij er rekening mee dat de prijsuitreiking wellicht niet op de beoogde datum kan plaatsvinden. Meer informatie volgt te zijner tijd.

Deelname
Download hier het reglement van deelname 2020. Je kunt je tot woensdag 1 april inschrijven.


Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur
Architectuur levert een bijdrage aan de inrichting van de woon- en leefomgeving als het gaat om aspecten als gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid en identiteit. Architectuur en omgevingskwaliteit zijn niet van elkaar te scheiden. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar behoeften en wensen, en naar emotionele en intellectuele verwachtingen. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals for Sustainable Development). Architectuur draait aldus om verbeelding, verbinding en het bedenken van slimme en verrassende oplossingen, in het licht van belangrijke maatschappelijke opgaven en op een specifieke plek.

De Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur wordt vanuit dit kader tweejaarlijks toegekend door het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân voor een uitzonderlijke prestatie op het gebied van architectuur in de provincie. De prijs wordt georganiseerd door Keunstwurk.

Contactpersoon
Hink SpeulmanCoördinator Provinciale Prijzen, medewerker Stipe & Donatie op Locatie
Werkdagen:ma, do
Telefoon:058 234 34 75