Menu
Mijn Keunstwurk

Jong is geen leeftijd!

17 september 2019

Wat heb je als jonge beeldend kunstenaar in Fryslân nodig? Waarom blijf je hier, waarom vertrek je naar de Randstad of het buitenland? Wat is eigenlijk ‘jong’? En wat verstaan we anno 2019 onder ‘beeldende kunst’, nu zelfs bij de grote instituten en musea in het land het begrip toe lijkt te zijn aan herdefiniëring? Is street art wel kunst? Ben je ook kunstenaar als je de Academie voor Popcultuur hebt afgerond?

De titel ’jonge kunst’ roept veel reacties op wanneer het onderwerp aangesneden wordt. Het gaat hier niet slechts om de ‘jonge maker’ in leeftijd maar ook om de maker die aan het begin van zijn of haar mogelijke carrière als maker staat. Als we kijken naar de eisen die de fondsen stellen aan het kunstenaarschap, valt de net afgestudeerde AVP student of de lokale graffiti kunstenaar buiten de boot voor fondsaanvragen waardoor het moeilijk wordt zich in het noorden te vestigen omdat er relatief minder aanbod is in ondersteunende partijen.

Wat kan Keunstwurk bijdragen ter ondersteuning en stimulering van het jonge makers klimaat?

Niet alleen het begrip kunst moet dus onder de loep worden genomen maar ook het begrip ‘jong’ valt veel over te zeggen want zoals u weet is jong geen leeftijd. Romy Joya Kuldip Singh, een jonge maker met Friese roots, is begonnen met het in kaart brengen van wat de in de regio gevestigde jonge makers en kunstcollectieven nodig hebben om zich te ontwikkelen en zich duurzaam in Fryslân te vestigen. Dit doet zij door het gesprek te zoeken met zoveel mogelijk verschillende makers, hun ervaringen te verzamelen en op basis daarvan samen met het team beeldende kunst en vormgeving van Keunstwurk een advies uit te brengen dat een plek zal krijgen in het beleidsplan 2021-2024.

Heb jij een tip?

Heb je een tip over een jonge kunstenaar, een initiatief, een oudere kunstenaar op nieuwe paden of andere deskundigen die we interessante input kunnen leveren? Mail dan naar R.Kuldip@keunstwurk.nl

Contactpersoon
Andrea MöllerAdviseur Beeldende Kunst
Telefoon:058-2343434