Menu
Mijn Keunstwurk

KEK2 kan van start!

14 februari 2017

Alle Friese basisscholen kunnen de komende jaren profiteren van extra geld dat beschikbaar komt voor de ontwikkeling van de borging van kunstonderwijs binnen de scholen. De provincie Fryslân en het ministerie van OC&W investeren gezamenlijk in een vierjarig traject KEK (Kultueredukaasje mei kwaliteit). Taal speelt hierbij een belangrijke rol.

Het plan dat Keunstwurk in samenwerking met het project Lân fan Taal (LF2018) heeft ingediend, is inmiddels gehonoreerd. In totaal wordt ongeveer 2 miljoen euro in het kunst-taal onderwijs gestoken. Het traject zal vanaf het nieuwe schooljaar 2017-2018 tot uitvoering worden gebracht.

KEK 2017-2020
In de nieuwe periode KEK krijgen scholen alle kansen om hun eigenaarschap van cultuuronderwijs naar geheel eigen inzicht te ontwikkelen. Daarbij speelt de deskundigheid van leerkrachten en afspraken binnen het schoolteam een belangrijke rol. In de afgelopen periode KEK 2013-2016 waren de inspanningen vooral gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en het versterken van culturele activiteiten in de klas.