Menu
Mijn Keunstwurk

Keunstwurk steunt JEUGDFONDS CULTUUR

29 april 2015

Keunstwurk is sindskort ambassadeur van het Jeugdfonds Cultuur Friesland. Het Jeugdfonds Cultuur Friesland is in 2013 van start gegaan in Leeuwarden en inmiddels zijn er nog 14 andere gemeenten aangesloten:

 • Leeuwarden
 • Heerenveen
 • Opsterland
 • Smallingerland
 • Tytsjerksteradiel
 • Ooststellingwerf
 • Terschelling
 • Vlieland
 • Het Bildt
 • Franekeradeel
 • Harlingen
 • Menameradiel
 • Leeuwarderadeel
 • Achtkarspelen

Het fonds is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen bij een muziekdocent of  instelling voor actieve kunstbeoefening. In Nederland zijn er ruim 400.000 kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen. Hun ouders hebben te weinig geld.

Dansen, musiceren, toneelspelen, schrijven of schilderen is voor deze kinderen nauwelijks weggelegd. Terwijl het juist voor deze kinderen zo belangrijk is. Het stimuleert hun creativiteit, hun sociale vaardigheden en leert hen op een andere manier naar de wereld kijken.

Met uw hulp geeft het Jeugdfonds Cultuur Friesland deze kinderen een steuntje in de rug.

Geld aanvragen gaat als volgt:

 • De intermediair: een beroep op het Jeugdfonds Cultuur kan alleen worden gedaan door een intermediair. Bijvoorbeeld de leerkracht, docent of cultuurcoach; de (school)arts; de (jeugd)hulpverlener of de maatschappelijk werker.
  De intermediair speelt een cruciale rol in de opzet van het fonds. Zij zijn een onmisbare schakel tussen kind en cultuurinstelling, tussen kansarm en kansrijk.
 • De aanvraag: de intermediair doet op een eenvoudige en weinig tijd kostende wijze een aanvraag via het aanvraagsysteem op de website www.allekinderendoenmee.nl . Nadat de intermediair als zodanig is erkend, worden de gegevens rond de aanvraag ingevoerd. De consulent van Jeugdfonds Cultuur Friesland ontvangt de aanvraag.
 • De consulent: Ilse Schreur is consulent van het Jeugdcultuurfonds Friesland. Zij beoordeelt de gegevens van de intermediair en de aanvraag zelf. De intermediair ontvangt daarover bericht. Na goedkeuring betaalt het fonds de bijdrage (maximaal € 450 per jaar) aan de cultuurinstelling/docent.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.jeugdfondssportencultuur.nl  of mailen naar de consulent Ilse Schreur friesland@jeugdfondscultuur.nl.