Menu
Mijn Keunstwurk

Keunstwurk voert tweede onderzoek uit naar muziekeducatie in Fryslân

18 mei 2017

De provinciale organisatie Keunstwurk onderzoekt momenteel het aanbod op het gebied van muziekeducatie in Fryslân. Doel daarvan is om een haarscherp en actueel beeld te krijgen van de geografische spreiding van het aanbod, maar ook van het bereik, de kosten en het geboden niveau.

Het huidige onderzoek heeft tot doel om de actuele situatie haarscherp in beeld te brengen, evenals eventuele trends en andere ontwikkelingen. Het gaat om een omvangrijk en complex onderzoek. De verwachting is echter dat na de zomer op basis van de resultaten ervan een effectief uitvoeringsplan tot stand komt. De bedoeling daarvan zal zijn om voor heel Fryslân de voorwaarden voor muziekeducatie te verbeteren, waardoor muziekles (als onderdeel van een bredere cultuurparticipatie) voor alle kinderen en jongeren toegankelijk wordt, vanaf eerste kennismaking tot en met de verdieping, voorafgaande aan eventuele professionalisering.

Eerder onderzoek in 2015
Al eerder – in 2015 – verrichtte Keunstwurk op verzoek van het provinciebestuur onderzoek naar de situatie rondom de muziekeducatie in Fryslân. Dat onderzoek resulteerde in het rapport ‘Muzyk yn ’e Mienskip’. In dat rapport staan o.a. aanbevelingen met betrekking tot de muziekeducatie én de noodzakelijke culturele infrastructuur.

Met het nieuwe onderzoek vindt een soort ‘herijking’ van het eerdere onderzoek plaats. En dat lijkt nodig. In het muziekaanbod in Fryslân gebeurt namelijk van alles. Zo werd vorig jaar de Friese Muziekbrigade geïntroduceerd. Hierbij gaat het om een provinciaal netwerk van partners die willen werken aan de toegankelijkheid en duurzame vernieuwing van het muziekonderwijs. Verder wordt met succes gewerkt aan het versterken en uitbreiden van het muziekonderwijs op de Friese basisscholen. Dat onderwijs maakt voor veel kinderen een eerste kennismaking met muziek en zang mogelijk.

Muziekles buiten schooltijd
Maar voor het logische vervolg op deze kennismaking – muziekles buiten schooltijd – is de situatie veel minder rooskleurig. Dit komt vooral doordat in heel veel gemeenten de afgelopen jaren de subsidieverlening voor deze ‘buitenschoolse’ muziekeducatie is afgebouwd. In sommige Friese gemeenten is de subsidieverlening  nagenoeg volledig verdwenen.

Reeds in 2015 constateerde Keunstwurk dat mede hierdoor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de muziekeducatie in geografisch, organisatorisch en financieel opzicht onder druk zijn komen te staan. Deze beweging vormt een directe bedreiging voor de variëteit, de kwaliteit, de spreiding en de continuïteit van de buitenschoolse muziekeducatie. De situatie kan echter per gemeente sterk verschillen.

Contactpersoon
Douwe ZeldenrustDirecteur
Werkdagen:ma, di, do, vr
Telefoon:058 234 34 64