Menu
Mijn Keunstwurk

Kunst in Kerken langs oude dijken

29 juni 2017

Van 4 juli tot en met 12 september is er iedere zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur hedendaagse kunst te bezichtigen in kerken in Noordwest Friesland. Tijdens de fiets- of wandelroute openen acht kerken in verschillende dorpen hun deuren voor hedendaagse kunst en bezoekers. De toegang is gratis.

De route gaat via Berlikum, Wier, Minnertsga, Boer, Dongjum, Schalsum, Skingen en via Slappeterp weer terug naar Berlikum. Bij de start in Berlikum is er naast de kerk gelegenheid om bij Rijwielhandel J. Feenstra een goede fiets te huren. In Slappeterp kun je genieten bij de gezellige theetuin. De kunstroute door het oude Noordwest Friese land is in alle opzichten een verrijking voor hart en ziel.

Culturele initiatiefnemers van de deelnemende kerken en Stichting Keunstwurk hebben nauw samengewerkt aan deze kunstroute.