Menu
Mijn Keunstwurk

Ruim 1 miljoen voor kunstparticipatie ouderen | Nieuw fonds in onze Fondsendatabase

11 februari 2021

Er is een nieuwe subsidieregeling toegevoegd aan onze Fondsendatabase:

Uit onderzoek blijkt dat er bij ouderen een grote behoefte is aan culturele activiteiten. Daarom is het Lang Leve Kunst Fonds opgericht. Dit fonds stimuleert kunstparticipatie van (kwetsbare) ouderen in Nederland. Zij geeft financiële bijdragen aan projecten die dat mogelijk maken.

Het fonds ondersteunt activiteiten waarbij ouderen actief zijn met kunst. Het fonds staat open voor allerlei soorten projecten. Kleine, lokale projecten waarin ouderen onder begeleiding van een kunstenaar kunst maken met een concreet eindresultaat: een voorstelling, een schilderij, een muziekuitvoering. Maar ook projecten met een groter bereik en naast de uitvoering van activiteiten de (door)ontwikkeling van een methodiek. Jaarlijks is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven.

Behoefte

Uit onderzoek van Ruigrok NetPanel, blijkt dat maar liefst 74% van de mensen van 60 jaar en ouder het leuk lijkt om actieve kunst te beoefenen. Favoriet zijn fotograferen, een instrument bespelen, schilderen of tekenen en leren hoe je social media gebruikt. Ouderen verwachten dat deze activiteiten plezier en gezelligheid opleveren en vinden het zinvolle tijdsbesteding die hen scherp houdt.

Belemmeringen

Voor veel ouderen zijn lichamelijke beperkingen, de kosten en ‘ik vind het snel te druk of te veel’ belemmeringen om aan kunstbeoefening te doen. Wanneer nieuwe initiatieven rekening houden met deze punten, door bijvoorbeeld: kleinere groepen, oplossingen voor vervoer, lage eigen bijdrage en begeleiding bij en aandacht voor fysieke beperkingen, kunnen deze ouderen tóch doen wat ze zo graag willen. Het Lang Leve Kunst Fonds wil op die manier bijdragen aan de kwaliteit van leven van een kwetsbare groep.

Financiering kunstprojecten met een sociaal doel

Kunstprojecten die ook een sociaal doel nastreven komen vaak lastig aan financiering. Maatschappelijke fondsen vinden het te cultureel, cultuurfondsen te maatschappelijk. Bij het Lang Leve Kunst Fonds is deze combinatie juist een vereiste! De startbijdrage van het Lang Leve Kunst Fonds kan nieuwe projecten een vliegende start geven waardoor andere financiers, waaronder lokale overheden, sneller aanhaken en ouderen op meer plaatsen terecht kunnen.

Wil jij een kunstproject voor ouderen starten? Doe dan nu een aanvraag.

Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Stipe en beeldende kunst
Werkdagen:di, wo, do
Telefoon:06 48497086