Menu
Mijn Keunstwurk

Leve de Vereniging ûnderweis yn Súdwest

4 oktober 2022

Om het Fryske verenigingsleven te ondersteunen en te activeren, zijn Sport Fryslân, Doarpswurk en Keunstwurk in 2021 een campagne gestart onder de noemer ‘Leve de Vereniging’.

Achtergrond

De helft van de inwoners van Fryslân is in zijn of haar vrije tijd actief in het verenigingsleven. De provincie heeft een grote rijkdom aan sportverenigingen, muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, iepenloftspullen, dansscholen, plaatselijk belangen en dorps- en buurthuizen.

Daarnaast leveren nog tal van groepen ‘formeel’ ongeorganiseerd (niet in een verenigingsstructuur) een bijdrage aan hun directe leefomgeving. Een dynamisch en veelzijdig geheel dat bijdraagt aan de Mienskip.

Er liggen in Fryslân genoeg kansen voor het verenigingsleven. Maar er zijn ook onzekerheden, zoals financiën, de beschikbaarheid van vrijwilligers en dalende ledenaantallen. In 2021 zijn we daarom gestart met het organiseren van webinars om met elkaar in gesprek te raken en kennis te delen.
Wilt u meer weten over onze campagne ‘Leve de Vereniging’, volg dan de link onderaan deze pagina.

Pilotproject ‘Ûnderweis yn Súdwest’

Om nog beter te weten te komen hoe de verenigingen ervoor staan en wat ze nodig hebben om toekomstbestendig te blijven hebben Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk een project opgezet in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân. Het doel van het project is om samen met de verenigingen nieuwe manieren te onderzoeken, te ontdekken en te ontwikkelen voor het creëren van een toekomstbestendig en vitaal verenigingsleven. Dit betekent samen experimenteren met nieuwe vormen van aanbod, ondersteuning en advisering.

Underweis yn Súdwest

Verenigingsdiners

Het project is in september gestart met een pilot in 3 regio’s in de gemeente Súdwest-Fryslân (Koudum, Hindeloopen, Stavoren, Molkwerum en Warns – Workum – Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum). Om in contact te komen met de diverse verenigingen hebben we de besturen uitgenodigd voor een Verenigingsdiner om gezellig mee te eten en ons te informeren over de (succesvolle) werkwijze die ze hanteren en de vragen die er leven. Met de informatie die we tijdens het eten hebben opgehaald gaan we verder.

Op dit moment (najaar 2022) ervaren we dat verenigingen bezig zijn met het oplossen van acute problemen, zoals de hoge energiekosten. We zien dit ook aan de vele hulpverzoeken die binnenkomen bij onze organisaties. We denken dat er in het voorjaar meer ruimte is om over de toekomst op de lange termijn na te denken. Daarom is besloten om de geplande tour in de winterperiode niet te doen. Dit geeft ons ook tijd om na te denken over de invulling van het vervolg, waar jullie als vereniging ook direct iets aan hebben.

Extra Verenigingsdiners in 2023

We zitten ook zeker niet stil. We hebben velen van u mogen ontmoeten bij één van de Verenigingsdiners en daar zijn we erg blij mee. Deze diners waren een succes met veel goede energie. De Verenigingsdiners willen we daarom uitbreiden naar de rest van de gemeente. Eind januari en begin februari organiseren we nog eens drie Verenigingsdiners in andere delen van Súdwest-Fryslân. Hiermee halen we extra input op voor het vervolg. De eerdere planning schuift hiermee een klein beetje op.

Het verenigingsleven van de toekomst

De Verenigingsdiners hebben inzicht gegeven in de uitdagingen van de toekomst, zoals het vinden van nieuwe bestuursleden, ingewikkelde regelgeving, het betrekken van jongeren en nieuwe vormen van organiseren. In het vervolg van de pilot wordt er geëxperimenteerd met oplossingen voor deze vraagstukken in zogenaamde fieldlabs.

Meer informatie over de campagne Leve de Vereniging

Contactpersoon
Wilbert ZwierCultuurverbinder HaFaBra
Werkdagen:ma, di, wo
Telefoon:06 29628366