Menu
Mijn Keunstwurk

Platform Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân – meld je aan!

30 april 2018

Het Friese muziekonderwijsveld is enorm in beweging! Landelijk is de stichting Méér Muziek in de Klas opgericht met de ambitie om muziek duurzaam in het onderwijsaanbod te verankeren. Keunstwurk is benaderd om hiervoor in Fryslân een platform in het leven te roepen waarin provincie, gemeenten, onderwijs, opleiders, aanbieders en ambassadeurs vertegenwoordigd zijn.

Maak jij als muziekvertegenwoordiger nog geen onderdeel uit van het platform en wil je dit initiatief graag steunen en je bijdrage leveren? Meld je dan nu aan.

Convenant
Het platform heeft gezamenlijk een provinciaal convenant opgesteld waarin de infrastructuur voor muziekonderwijs versterkt wordt en waarin de ambitie staat om alle kinderen in Fryslân gelijke kansen te bieden met betrekking tot muziekeducatie. Op woensdag 9 mei 2018 zal het platform het convenant toelichten tijdens het Congres Music for the “Mienskip” te Sneek (onderdeel van het Festival At the Watergate).