Menu
Mijn Keunstwurk

Meer participatie van 65-plussers aan kunst & cultuur

17 oktober 2016

In de gemeenten Achtkarspelen en Smallingerland start binnenkort het project TIJD VOOR TALENT/TIID FOAR TALINT van Keunstwurk. Tijdens het project werken professionals uit gemeenten, cultuur- en welzijnsorganisaties aan een methodiek die zich richt op het ontwikkelen van aanbod voor 65-plussers en het werken met deze doelgroep. De methodiek kan vervolgens ook in andere Friese gemeenten en organisaties toegepast worden.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat 65-plussers in Fryslân meer en actiever meedoen aan culturele activiteiten. Om dat te kunnen bereiken is het nodig om te weten waar de behoeftes liggen. En om aanbod te ontwikkelen dat gevarieerd, aansprekend en uitdagend is. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met professionals uit de cultuur-, zorg- en welzijnssectoren. Zij gaan concreet aan het werk in projecten waaraan de doelgroep actief deelneemt. Daarnaast wordt gebouwd aan sterke netwerken die met elkaar de doelgroep kennen en weten te vinden.

Kunst en cultuur verbindt, stimuleert, raakt en is gezond. Dit zijn ook de kernwaarden van het samenwerkingsproject TIJD VOOR TALENT / TIID FOAR TALINT. Het project is speciaal ontwikkeld voor mensen van boven de vijfenzestig die zelfstandig wonen. Met een bus doorkruisen we binnenkort gemeentes om deze mensen uit te nodigen om hun verhaal te doen over hun wensen voor kunst en cultuur.

TIJD VOOR TALENT wil voldoende en uitdagende kunst en cultuur aanbieden voor een steeds groter wordende groep in de krimpgebieden. Het wil de strijd tegen eenzaamheid de helpende hand bieden. TIJD VOOR TALENT komt naar de mensen toe. Het doel is om interactieve kunst en cultuur projecten van jonge kunstenaars naar de dorpen in Fryslân te brengen. De kunstenaars gaan op ontdekkingsreis door te luisteren naar de behoeftes van de doelgroep op het gebied van kunst en cultuur en vandaaruit worden projecten ontwikkeld.

De officiële aftrap van TIJD VOOR TALENT / TIID FOAR TALINT is op 22 november 2016 in het gemeentehuis van Buitenpost. Ben je benieuwd naar het project en wil je meer weten of zelfs aansluiten? Stuur een mail naar de projectleider: Hannelore.Duynstee@keunstwurk.nl