Menu
Mijn Keunstwurk

Meer tijd voor cultuur

2 januari 2018

In december stelde het culturele veld eensgezind het manifest Tijd voor Cultuur op naar aanleiding van de beleidsbrief van Provinciale Staten over de herijking van de culturele infrastructuur in Fryslân. Meer dan 55 instellingen waren het er over eens dat de voorgenomen plannen tekortschoten in zowel financieel als beleidsmatig opzicht.

In het manifest wordt een handreiking gedaan om samen te komen tot een sterk fundament voor het cultuuraanbod van de toekomst (in lijn met het advies van de landelijke Raad voor Cultuur). Met resultaat!

Het gezamenlijk geluid en het daaropvolgende debat heeft namelijk geleid tot een concreet amendement, waarbij Gedeputeerde Staten de opdracht heeft gekregen om de plannen te herzien en samen met de sector uit te werken.