Menu
Mijn Keunstwurk

Nieuw in de fondsendatabase: Stichting Fonds Nij Bethanië

11 juli 2019

Deze stichting steunt uitsluitend projecten/activiteiten in de voormalige gemeente Barradeel

Voormalige gemeente Barradeel is het gebied met de dorpen: Minnertsga, Sexbierum, Tzummarum, Oosterbierum, Wijnaldum, Pietersbierum, Firdgum, Klooster-Lidlum

Het fonds stelt zich tot doel het geven van financiële steun aan:

  • activiteiten die het welzijn van ouderen bevorderen.
  • activiteiten die het welzijn van gehandicapten (niet zijnde ouderen) bevorderen en/of gericht zijn op het verlenen van hulp aan hulpbehoevende jongeren.
  • verenigingen en stichtingen die zich ten doel stellen werkzaam te zijn op het gebied van sport en cultuur.