Menu
Mijn Keunstwurk

Nieuwe regeling muziekonderwijs Pabo’s

28 maart 2017

Naast de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs voor basisscholen en de inspanningen van stichting Méér Muziek in de Klas voor de promotie van Muziekeducatie, ontwikkelt het Fonds voor Cultuurparticipatie nu een subsidieregeling voor pabo’s. Dit doet het fonds in opdracht van minister Bussemaker.

Met deze regeling kunnen alle pabo’s in Nederland werken aan benodigde verbeteringen in hun muziekonderwijs. Voor elke pabovestiging is er een vast subsidiebedrag gereserveerd. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het aantal studenten.

Begin april wordt de regeling gepubliceerd en kunnen pabo’s op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie terecht voor alle details. Aanvragen kan vanaf begin juli 2017.

Meer weten? Kijk hier voor meer informatie.