Menu
Mijn Keunstwurk

Nieuwe stimuleringsregeling voor Friese culturele sector

9 februari 2021

Er is een nieuwe subsidieregeling toegevoegd aan onze Fondsendatabase:

Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie

Cultuurmakers en instellingen kunnen binnenkort subsidie aanvragen uit de nieuwe provinciale Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie. Er is voor de periode 2021-2024 ruim 2,7 miljoen euro beschikbaar: 0,6 miljoen voor ontwikkeling en ruim 2,1 miljoen voor de uitvoering van culturele producties.

De regeling is opgedeeld in verschillende onderdelen, hierdoor kan er voor specifieke onderdelen in het creatieve proces een aanvraag worden gedaan. Door te investeren in kop en staart, willen Gedeputeerde Staten tot een kwalitatief hoogwaardig aanbod en professionalisering van makers en culturele instellingen in de provincie Fryslân komen. Daarnaast komt zij tegemoet aan vragen vanuit het veld voor specifiekere financieringsmogelijkheden.