Menu
Mijn Keunstwurk

Nieuwe subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider PO

10 juli 2017
Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor cultuurcoördinatoren die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. Het doel van de regeling is om de bijscholing van cultuurcoördinatoren op dit gebied gemakkelijk te maken, zodat de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een stevige impuls krijgt.


Wanneer aanvragen?

Je kunt de subsidie kan vanaf september bij DUO aanvragen als zelfstandige leerkrachten of als school als je ook aanspraak wilt maken op vergoeding van de vervangingskosten. De regeling verschijnt in de zomer in de Staatscourant en geldt voor opleidingen die starten vanaf september 2017 en loopt van 2017 tot 2021.

Informatie subsidie
De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding Cultuurbegeleider die door verschillende instellingen wordt gegeven. Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van € 3.000,- literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300,- en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur.

Voorwaarde is dat aanvragers de cursus intern cultuurcoördinator (ICC) succesvol hebben afgerond of taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie en door de opleiders na assessment worden aangenomen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de site van LKCA.