Menu
Mijn Keunstwurk

OBS De Opslach uit Wommels tweede bij Onderwijsprijs Friesland

23 januari 2017

Met het ‘Greihoeke goes onderwijs’ project, waarbij vier basisscholen de grutto op zijn tocht door Europa volgen, heeft OBS De Opslach uit Wommels een tweede plaats behaald bij de onderwijsprijs. De Onderwijsprijs is ingesteld om de creativiteit en inventiviteit in het basisonderwijs te stimuleren.

In het onderwijsproject ‘Greidhoeke goes onderwijs’ staat de grutto centraal. Kinderen onderzoeken dit onderwerp en zoeken hierbij contact met allerlei mensen en verenigingen, zoals boeren, vogelwachters en kunstenaars. De Opslach doet het project samen met vier andere scholen uit Onderwijsteam 7 van de scholenkoepel de Gearhing. De basisscholen sluiten met dit project aan bij Leeuwarden- Fryslân 2018. Ze lieten zich inspireren door de ideeën van LF2018 en organisaties als Cultuur Kwartier Sneek, NHL/Lectoraat Taalgebruik en Leren en Keunstwurk. Gedeputeerde Sander de Rouwe reikte op 20 januari 2017 de prijs uit in het provinciehuis in Leeuwarden.

De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP). Meer informatie over de onderwijsprijs is te vinden op: http://www.onderwijsprijs.nl/.

Het project
Leerlingen van vier Friese basisscholen uit Baard, Itens, Wommels en Winsum die deel uit maken van de Gearhing scholengroep, volgen de grutto op zijn trektocht door Europa. Deze grutto is de metafoor voor de trekkende mens op zoek naar een duurzame en aantrekkelijke woonomgeving. Onderzoek naar de woonomgeving van de grutto maakt leerlingen bewust van hun eigen cultuur en woonomgeving.

De vier scholen geven dit project vorm aan de hand van een vernieuwende leermethode: onderzoekend leren voor de bovenbouw en verhalend ontwerpen voor de onderbouw. Dat komt er kort gezegd op neer dat de kinderen hier de vragen stellen. Zij geven het project vorm.

Vanaf februari worden gezenderde grutto’s digitaal gevolgd op hun tocht naar Friesland en gaat het project op 1 maart officieel van start met een collegetour door ‘weidevogeldeskundige’ Theunis Piersma en een aantal inspirerende workshops. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met het verzamelen van gegevens en maken werkstukken, films, voordrachten en liedjes.

Ook vindt er een internationale uitwisseling van creaties plaats met buitenlandse scholen aan de route die de grutto jaarlijks aflegt. Het project, dat zeker tot en met 2019 loopt, wordt aan de hand van een film tijdens het jaarlijkse Greidhoeke festival in september aan ouders en andere belangstellenden getoond.