Menu
Mijn Keunstwurk

Onderzoek over interactieve inzet van social media rond kunstactiviteiten

30 september 2016

Keunstwurk doet als één van de praktijkcases mee aan het onderzoek ‘Ruimte voor dialoog’. Opgezet door het samenwerkingsverband van NHL, Stenden en Expertisecentrum Arts in Society. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van methoden voor de interactieve inzet van social media rond kunstactiviteiten. Naast Keunstwurk brengen Tryater en het Fries Museum cases in met professionals.

Bij Keunstwurk krijgen we vanaf september hulp van twee groepen studenten van de NHL bij het uitwerken en uitvoeren van online strategieën voor het project Fulkaan, één van de praktijkcases van het onderzoek. Vijf studenten van de opleiding Communicatie & Multimedia Design gaan als contentdesigners vorm geven aan de contentstrategie voor het project Fulkaan dit jaar. Vier studenten van de opleiding Communicatie van de NHL werken de online communicatiestrategie voor het jaar 2017 uit.

De strategieën en werkwijzen die we samen met de studenten testen en uitvoeren, vormen input voor het onderzoek ‘Ruimte voor Dialoog’.