Menu
Mijn Keunstwurk

Onderzoeksrapport ‘Samen werken aan Kunst en Cultuur in Fryslân’

8 juni 2016

Keunstwurk presenteert het onderzoeksrapport ‘Samen werken aan Kunst en Cultuur in Fryslân’. Het eindresultaat van vijf sectoranalyses die eind vorig jaar zijn uitgevoerd om in kaart te brengen wat de stand van zaken is van de sectoren amateurtheater, dans, beeldende kunst, design en muziek in Fryslân. Belangrijke aanleiding voor dit onderzoek is de huidige Cultuurnota Grinzen oer van de Provincie Fryslân die eind 2016 afloopt. Het rapport vormt een basis voor het formuleren van een visie richting 2020 en een opmaat voor de rol van Keunstwurk. 

De Friese kunst- en cultuursector is misschien wel meer dan ooit in beweging. In Fryslân vindt een enorme hoeveelheid aan culturele en kunstzinnige activiteiten plaats en er zijn veel culturele initiatieven. De sectoranalyses laten een keerzijde van dit positieve gegeven zien.

Versnippering, de-institutionalisering en explosieve opkomst ZZP’ers
Voorbeelden van waarnemingen in het onderzoek zijn versnippering van het aanbod, de-institutionalisering en een explosieve opkomst van ZZP’ers in de culturele sector. In combinatie zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat er te weinig sprake is van afstemming en samenwerking, dat de waarborging van de kwaliteit en toegankelijkheid onder druk komt te staan en ten slotte dat de continuïteit verloren dreigt te gaan.

Marktwerking neemt dienstverlening deels over
Een ander voorbeeld is de markt die dienstverlening overneemt, maar ook zaken laat liggen. Voor het aanjagen van projecten, het maken van verbindingen en het voeren van regie, is minder (of geen) aandacht.

Ambities voor talentontwikkeling groter dan resultaten in de praktijk
Op het gebied van talentontwikkeling kan de provincie Fryslân nog een flinke slag slaan. Een belangrijke constatering uit het onderzoek is dat de ambities om te komen tot doorgaande leerlijnen en het verbinden van binnenschoolse-, buitenschoolse- en talentenprogramma’s in veel sectoren groter zijn dan de resultaten in de praktijk.

Behoefte aan meer zichtbaarheid van de cultuursector
Uit het onderzoek blijkt verder dat er behoefte is aan het versterken van de zichtbaarheid van de cultuursector met alle onderdelen. Opvallend is dat internationalisering nu nog nauwelijks een rol lijkt te spelen in het culturele veld.

Diverse sectoren voelen nog geen aansluiting bij Leeuwarden-Fryslân 2018
Daarnaast biedt Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 een enorme kans voor het culturele veld. Het belang van Leeuwarden-Fryslân 2018 wordt in het veld erkend. Wel is duidelijk geworden dat in diverse sectoren nog geen aansluiting gevoeld wordt met deze organisatie.

Cultuursector wil leren, ondernemen en bijeenkomen
Uit de sectoranalyses komt duidelijk naar voren dat zowel het amateur-, professionele als het onderwijs veld in de cultuursector behoefte heeft aan meer bijscholing, artistieke en inhoudelijke ondersteuning, ondernemerschap, netwerken en bijeenkomsten waar informatie, aanbod en kennis gedeeld kunnen worden. Op het gebied van theater is bijvoorbeeld meer ondersteuning nodig voor nieuwe theaterinitiatieven. De sector dans vraagt meer vernieuwing en ontwikkeling, maar ook aandacht voor talentontwikkeling door bijvoorbeeld talentklassen.

Samen werken aan kunst en cultuur in Fryslân
Alle ontwikkelingen en de kansen en bedreigingen die daaruit voortvloeien zijn gebundeld in het onderzoeksrapport ‘Samen werken aan Kunst en Cultuur in Fryslân’. Dit vormt een basis voor het formuleren van een visie richting 2020 en een opmaat voor de rol van Keunstwurk.