Menu
Mijn Keunstwurk

Philips Jongeren Designprijs 2015

17 juli 2014

Bij de Philips Jongeren Designprijs 2015 krijg je de kans om jouw idee als ontwerp te presenteren. Deze designprijs is voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 26 jaar in Noord Nederland. Het biedt je een mogelijkheid om jouw talent om iets vorm te geven te laten zien en je idee te verbeelden. De Jongeren Designprijs wordt door Keunstwurk voor de zevende keer georganiseerd en Philips Consumer Lifestyle in Drachten is vanaf het begin sponsor en naamgever.

Verzin een ding!
De opdracht aan de deelnemers van de Philips Jongeren Designprijs luidt: Verzin een ding, maak een ontwerp of geef vorm aan een idee. Ga bij je idee uit van je eigen belangstelling of bestaande dingen om je heen. Je hebt een idee bijvoorbeeld naar aanleiding van een moment waarop je dacht ‘dit kan toch anders of beter’. Of een idee ontstaat door iets in je omgeving waar je enthousiast over bent en als inspiratie gebruikt. Hoe zou een vormgever het oplossen? Werk stap voor stap van idee naar de presentatie van je ontwerp.

De jury let bij de beoordeling op je creativiteit, het idee en je motivatie. Ze kijken ook naar de stappen die gezet zijn, van idee tot resultaat en of het een goed en origineel ontwerp is geworden. Ze letten ook op de uitwerking en keuze van bijvoorbeeld materiaal en uitvoering. Laat de jury dus zien wat je eerste idee was, wat je motivatie is en hoe je stap voor stap tot het uiteindelijke resultaat bent gekomen.

Wil je meedoen?
Misschien wil je hulp krijgen bij het creatieve proces van idee tot presentatiemodel? Een groep jonge professionele vormgevers heeft designworkshops voorbereid. Meer informatie en het aanbod zal  onder andere te volgen zijn via de site van Keunstwurk en op de facebookpagina https://www.facebook.com/JongerenDesignprijs

Jurering, prijsuitreiking en expositie
De ingezonden ontwerpen worden beoordeeld door een deskundige jury. Hierbij wordt gelet op originaliteit, materiaalkeuze, creativiteit, uitwerking, motivatie en procesverslag. De prijsuitreiking vindt plaats in mei 2015. Datum en locatie wordt later bekend gemaakt. De winnaar krijgt een Philips Flat Screen TV. De geselecteerde ontwerpen worden tentoongesteld tijdens de DesignExpo in Leeuwarden.

Informatie en contact
Contactpersoon Keunstwurk:
Geartsje de Vries / Margaretha Cats, telefoon: 058-234 34 72
Email: g.devries@keunstwurk.nl