Menu
Mijn Keunstwurk

Publiek jaarverslag 2015 online

30 juni 2016

Het digitale publieke jaarverslag 2015 van Keunstwurk is te downloaden. Het verslag van het derde jaar in de beleidsperiode 2013 – 2016, met waarin uitvoering is gegeven aan het beleidsplan Kennismaken, Verdiepen en Professionaliseren. De doelen en realisatie lopen synchroon met de ambities van de provinciale cultuurnota Grinzen Oer.

Keunstwurk is als netwerkspeler van formaat de culturele partner voor het culturele veld in Fryslân. Keunstwurk opereert als expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in de provincie. Keunstwurk geeft informatie en advies en biedt ondersteuning, bemiddelt, doet aan deskundigheidsbevordering en netwerkvorming, zorgt voor projectontwikkeling en  productontwikkeling, biedt lesaanbod en facilitaire ondersteuning, voert uit waar nodig en denkt mee als het gaat om financiering en fondsen. Op deze wijze brengen wij mensen, partijen en organisaties samen en scheppen wij zo voorwaarden voor een sterke culturele infrastructuur in Fryslân.

2015 stond ook  in het teken van de verbetering van de zichtbaarheid van de organisatie, ontwikkeling van de inhoud en participeren in Leeuwarden-Fryslân 2018. Tegelijkertijd zijn we vol in bedrijf, niet alleen binnen maar ook – en steeds meer – buiten Keunstwurk. Dit jaarverslag beschrijft in vogelvlucht de grote diversiteit aan producten en diensten die vallen onder de paraplu van Keunstwurk.

Kunst verblijdt, confronteert en verwondert. Kunst inspireert om na te denken en geeft het leven betekenis. Het leven van kinderen, jongeren, volwassenen én ouderen verrijkt door cultuurdeelname. Kunst en cultuur voor iedereen in Fryslân bereikbaar maken is de drijfveer van Keunstwurk. Zodat kunst en cultuur kunnen bijdragen aan de mienskip, sociale processen, aan welzijn, aan economie, aan ecologie, aan onderwijs en aan politiek-maatschappelijk debat. Kunst en cultuur geven glans, juist nu.