Menu
Mijn Keunstwurk

Vernieuwde regeling ‘Stimuleren actieve cultuurparticipatie’

24 januari 2020

De Provincie Fryslân heeft de regeling ‘Culturele activiteiten voor ouderen’ vernieuwd. De vernieuwde subsidieregeling heet nu ‘Stimuleren actieve cultuurparticipatie’.

Dit fonds heeft als doel het stimuleren van actieve cultuurparticipatie van ouderen van 65 jaar en ouder, chronisch zieken en mensen met een beperking. Subsidie kan worden aangevraagd van 9 januari 2020 tot en met 30 oktober 2020.

Het subsidieplafond is € 32.000.