Menu
Mijn Keunstwurk

Regeling subsidie beeldende kunst en vormgeving

2 november 2017

Een regeling van de gemeente Leeuwarden om de belangstelling voor beeldende kunst en vormgeving te bevorderen.

Met de regeling subsidie beeldende kunst en vormgeving wil de gemeente Leeuwarden de belangstelling voor beeldende kunst en vormgeving bevorderen. De regeling is van toepassing op de totstandbrenging van activiteiten die direct en concreet bijdragen aan de verdere ontwikkeling en versterking van het culturele klimaat in de gemeente Leeuwarden op het gebied van beeldende kunst en vormgeving.

Voor het jaar 2018 is een subsidieplafond vastgesteld van € 30.000,-. Er zijn jaarlijks drie subsidieperiodes. Per periode wordt maximaal 33,33% van het subsidieplafond verleend. De volgende periodes worden gehanteerd:
a. Periode 1:     1 januari t/m 30 april
b. Periode 2:     1 mei t/m 31 augustus
c. Periode 3:     1 september t/m 31 december

Als in een jaar het budget van periode 1 en 2 op de eerste dag van de volgende periode nog niet is verbruikt, wordt het restant van het budget gevoegd bij het budget voor de volgende periode in dat jaar.

  • Aanvragen voor activiteiten in periode 1 worden uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan periode 1 ingediend
  • Aanvragen voor activiteiten in periode 2 worden uiterlijk op 1 februari voorafgaand aan periode 2 ingediend
  • Aanvragen voor activiteiten in periode 3 worden uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan periode 2 ingediend

Meer informatie
Wil je meer weten over de regeling, dan kun je contact opnemen met Lisa van Hijum (lisa.vanhijum@leeuwarden.nl). De regeling is bijgevoegd onderaan deze pagina maar is ook via internet te raadplegen op www.leeuwarden.nl.

Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.