Menu
Mijn Keunstwurk

Het ReisBureau: de eerste bijeenkomst

6 april 2017
De Reis -Van Alice en nog wat- fotograaf Natalia Balanina

Het ReisBureau is het voorportaal van De Reis. Het helpt initiatiefnemers van projecten om hun project letterlijk en figuurlijk ‘op de kaart te zetten’. Maandag 3 april heeft de eerste editie van het ReisBureau plaatsgevonden in het bezoekerscentrum van LF2018. Een aantal projectideeën is geselecteerd om de komende maanden met behulp van het Reisbureau hun projectplan te optimaliseren.

Eerste stap in Reistraject
De bijeenkomst op 3 april stond in het teken van kennismaken en inventariseren. De initiatiefnemers stelden zichzelf en hun project voor door middel van een korte presentatie, aan de hand van een foto of object dat de kern van hun project weerspiegelt. Dat leverde een boeiende kennismaking op waarin met veel belangstelling naar elkaars ideeën werd geluisterd.

Na de kennismaking gingen de deelnemers aan de slag met het Stipe-kwartet. Het kwartetspel leidt de deelnemers langs de elementen van hun projectplan met als doel te inventariseren hoe het project er voor staat. Wat is al op orde en welke punten verdienen nog uitwerking en ondersteuning? De bijeenkomst vormde voor de initiatiefnemers de eerste stap in hun Reistraject. De komende maanden wordt het ReisBureau vervolgd met individuele gesprekken en gezamenlijke bijeenkomsten.

Selectie
In juni of december pitchen de initiatiefnemers hun plannen voor een selectiecommissie met als doel geselecteerd te worden als Reisproject en het plan tot uitvoering te brengen.