Menu
Mijn Keunstwurk

Resultaten enquête Fryske toneelverenigingen

9 december 2021

In oktober 2021 heeft Keunstwurk een enquête uitgezet onder alle toneelverenigingen en iepenloftspullen in Fryslân. Het doel van de enquête was om inzicht te krijgen in de huidige status van de verenigingen na/tijdens corona en hieruit hulpvragen te inventariseren. Op deze manier kunnen we als Keunstwurk aansluiten op de behoefte van de verenigingen.

De enquête is verspreid onder 250 toneelverenigingen, waarvan 71 verenigingen de vragen hebben ingevuld. Een verrassende uitkomst is dat 82% van de verenigingen dit jaar weer gaat spelen. Hierbij geven veel verenigingen aan vol enthousiasme weer van start te zijn gegaan. Het grootste gedeelte van de verenigingen (67%) speelt een klucht of een komedie.

Een aantal verenigingen gaat voor een tragedie of heeft voor een andere speelvorm gekozen. Zo wordt er gerepeteerd aan muziektheatervoorstellingen (o.a. in Aldeboarn) eenakters (o.a. in Ingelum), improvisatieavonden in Lemmer en een culturele route in Mantgum.

Nieuwsgierig geworden naar de rest van de uitkomsten? Check hier de uitslagen enquête Status toneelverenigingen- oktober 2021 (pdf)’. Met deze resultaten, inclusief de resultaten van de Moetingsjûnen, proberen we ons aanbod scherper te maken om vereniging nog beter van dienst te kunnen zijn.

Note:
We zijn ons bewust dat de uitslagen van de enquête vandaag de dag, met de nieuwe maatregelen van zondag 28 november 2021, er weer anders uit zullen zien. De uitslagen zijn geënt op het toets moment in oktober 2021. Toch blijven de uitslagen interessant voor ons om het aanbod op aan te passen. Check de agenda voor het gehele aanbod! 

Contactpersoon
Rozemarijn StrubbeAdviseur Kennis Cultuurparticipatie
Werkdagen:ma, di, do
Telefoon:058 234 34 50
Mobiel:06-83428984