Menu
Mijn Keunstwurk

Speeddaten tijdens het Friese Fondsen Forum – editie theater op 26 september

26 april 2019

“Het Friese Fondsen Forum brengt fondsen en projecten dichter bij elkaar”

Hou jij je, als persoon, organisatie of fonds, bezig met theater in de meest brede zin van het woord? Op donderdagavond 26 september organiseren we voor de tweede keer het Friese Fondsen Forum (It Fryske Fûnsen Foarum). Dé plek in Friesland waar fondsen en projecten elkaar treffen. Tijdens deze tweede editie, in samenwerking met Stichting Amateurtoaniel Fryslân (STAF), draait het volledig om toneel en openluchtspelen (theater). Iedereen die zich bezighoudt met kunstvormen (inclusief cross-overs) waarbij een voorstelling wordt opgevoerd voor (of met) publiek nodigen we van harte uit!

Aanleiding
Er gebeurt op cultureel vlak ontzettend veel in Fryslân. Fondsen hebben daarom aangegeven nauwer contact te willen met lokale initiatieven en we horen van veel initiatiefnemers dat ze graag in een vroeg stadium overleg willen met fondsen (nog vóórdat een definitieve aanvraag voor een donatie wordt ingediend, zodat mogelijkheden kunnen worden geïnventariseerd). Tegen deze achtergrond is het Friese Fondsen Forum ontstaan. De eerste editie vond plaats op zaterdag 11 mei en draaide om muziek.

Opzet 
Bij aanvang pitchen de fondsen kort waar zij voor staan en welke soort projecten ze financieren. Ook STAF zal zich kort presenteren. Tijdens de daaropvolgende ‘speeddate’ met vertegenwoordigers van de fondsen kun je jouw project voorleggen en bespreken. Daarvoor neem je een korte omschrijving van het project en een indicatie van de kosten mee.

Fondsen hanteren verschillende criteria waaraan je moet voldoen. Deze zullen tijdens de speeddates ter sprake komen. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan, maar je krijgt wel een globale indruk van de (on-)mogelijkheden.