Menu
Mijn Keunstwurk

Starbarn voor recreatieterrein Zwarte Haan

1 juni 2017

Dark Sky gebied
Het Waddenkustgebied is uniek en in het bijzonder vanwege de nachtelijke duisternis en mogelijkheid om de sterrenhemel volop te kunnen beleven. Eind oktober afgelopen jaar werd een intentieverklaring getekend door 43 noordelijke gemeenten, provincies etc. om te zorgen dat die nachtelijke duisternis in het Waddengebied behouden blijft.

Feel the Night: Starbarns
Het initiatief komt voort uit het Feel the Night programma van Nynke-Rixt Jukema. Een van de onderdelen uit het programma om duisternis te beleven is het ontwerpen en bouwen van zogenaamde Starbarns. Plekken voor een sterrenobservatorium langs de gehele Waddenkust.

Pilot Zwarte Haan
Via het ‘Programma naar een Rijke Waddenzee’ kwam financiering tot stand om drie jonge ontwerpers een schetsontwerp te laten maken voor een pilot Starbarn bij Zwarte Haan. De gemeente Het Bildt biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van het te ontwikkelen recreatieterrein.*

Drie (koppels) startende jonge ontwerpers zijn door Keunstwurk geselecteerd om met de opgave aan de slag te gaan. De begeleidende werkgroep was erg te spreken over het ambitieniveau en hoge kwaliteit van de schetsontwerpen van Feike de Jong, en van Lena en Laurens van der Wal. De keuze viel uiteindelijk op het ontwerp van Murk Wymenga en Sweder Spanjer.

Zij ontwierpen een totaalconcept waarbij beleving en het ontdekken van de sterrenhemel werd gecombineerd met de mogelijkheid van enkele trekkershutten: slapen onder de sterrenhemel. Het sluit aan bij de nachttuin die rondom de Starbarn is gedacht.

Recreatieterrein
Het recreatieterrein is bestemd voor het beleven van rust, stilte en duisternis. Het is gericht op slow toerisme en nachtbeleving. Het is straks een bijzondere plaats voor wandelaars, fietsers en pelgrims die bijvoorbeeld het Jabikspaad gebruiken. De route naar Santiago de Compostela heeft zijn oorsprong in het sterrenspoor dat lang geleden bij Zwarte Haan was waar te nemen en nog steeds te zien is. In de realisatie en exploitatie van het terrein zal dan ook onder andere worden samengewerkt met het Pelgrim Informatiecentrum Sint Jacobiparochie.

Santiago aan het Wad
Een van de samenwerkingspartners is het project Santiago aan het Wad waarbij de pelgrimsroute terug gaat naar Zwarte Haan en waar in het kader van CH2018 op 25 juli van dat jaar het Jacobsfestival zal kunnen plaatsvinden. Er wordt bij de realisatie van deze blijvende nachtlocatie samengewerkt met gemeente en provincie, Sense of Place, Landschapbeheer Friesland, Planetarium Eise Eysinga Franeker en de Volkssterrenwacht Burgum. Keunstwurk heeft een coördinatie rol en begeleidt het proces.

* De gemeente het Bildt staat een recreatieve ontwikkeling van het gebied achter het restaurant Zwarte Haan voor. De gemeenteraad heeft hiervoor de ‘Uitgangsnotitie locatie nabij Zwarte Haan’ vastgesteld.  Deze uitgangsnotitie geeft een globaal kader voor de recreatieve ontwikkelingen. Het initiatief behelsde destijds een kleinschalige camping, luxe trekkershutten en camperplaatsen op het terrein. ‘Feel the night’ en de Starbarn is een nieuwe ontwikkeling in deze. Voor de gehele recreatieve ontwikkeling moet nog een vergunningsprocedure worden doorlopen.