Menu
Mijn Keunstwurk

Start Korpsen in de Klas (KiK) 2.0!

6 april 2017

Korpsen in de Klas (KiK) 2.0 start op zaterdag 3 juni 2017 van 9.30 tot 13.30 uur met een inspiratiedag KIK2.0 in CBS Nij Djip te Grou. KiK2.0 is een educatieproject van de OMF (Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân) voor muziekverenigingen en scholen.

Deze inspiratiedag is voor iedereen die zich bezighoudt met het opleiden van muzikanten. De dag zal worden ingeleid door Bart van Meijl, voorzitter van de landelijke muziekbond KNMO. Via deelsessies van diverse vakspecialisten krijgen bezoekers informatie over de nieuwe ontwikkelingen over het organiseren en geven van muzieklessen. Daarnaast is er een informatieplein waarin diverse succesvolle opleidingen en initiatieven worden gepresenteerd.

Er is genoeg tijd om onderling ervaringen uit te wisselen. Deze dag is niet alleen geschikt voor vertegenwoordigers van muziekverenigingen, maar juist ook voor docenten, dirigenten en vertegenwoordigers van deelnemende scholen.

Deelname aan KiK2.0 is nog steeds mogelijk. De presentatie van KiK2.0 heeft onlangs plaatsgevonden op de jaarvergadering van de OMF. Diverse muziekverenigingen hebben zich inmiddels gemeld voor dit vervolg waarin orkesten een impuls kunnen geven aan hun opleiding.
 
Na aanmelding via de website ontvangen geïnteresseerde muziekverenigingen een verzoek om via een projectbeschrijving een aanvraag te doen. De samenwerking met een school is daarbij een belangrijk uitgangspunt, bijvoorbeeld met een school die de subsidie Impuls Muziekonderwijs heeft ontvangen. Als een orkest mee gaat doen met KiK2.0 zijn er diverse mogelijkheden om subsidie en ondersteuning te ontvangen. Het pakket aan mogelijkheden bestaat uit:

  • Advies en ondersteuning bij de organisatie en de planning
  • Kennisuitwisseling door middel van inspiratiedagen
  • Ondersteuning in de vorm van een subsidiebedrag

KiK 2.0 wordt georganiseerd en ondersteund door de OMF en Keunstwurk en vooral mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds (Dames Tiemersma Fonds). De komende drie jaar komen circa 40 projecten in aanmerking voor deelname.