Menu
Mijn Keunstwurk

Subsidieregeling cultuureducatie vmbo 3 april open

28 maart 2017

Het Fonds voor Cultuurparticipatie blijft samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds cultuureducatie in het vmbo stimuleren. Vanaf 3 april kunnen culturele instellingen weer een subsidieaanvraag indienen voor culturele projecten in het vmbo, en daarnaast ook voor projecten in het praktijkonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs.

Een culturele instelling en een school werken in co-creatie samen om minimaal twee schooljaren op regelmatige basis culturele activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Het project mag in totaal maximaal drie schooljaren duren en start in het schooljaar 2017-2018.

Deze subsidieregeling past in een grotere ambitie van het Fonds voor Cultuurparticipatie om voor deze doelgroep meer en beter cultuuronderwijs te realiseren. Minister Bussemaker heeft voor cultuureducatie in het vmbo extra middelen beschikbaar gesteld aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. In het voorjaar van 2018 komt er een vervolg op deze subsidieregeling om nog meer leerlingen te kunnen bereiken.

Er kan subsidie aangevraagd worden vanaf maandag 3 april 2017 van 13.00 uur tot maandag 6 februari 2018 tot 13.00 uur. Klik hier voor meer informatie over de regeling