Menu
Mijn Keunstwurk

Symposium Méér Met Mijn Muziek online op 7 april

10 maart 2021

Vorig jaar kon het symposium Méér Met Mijn Muziek niet doorgaan (en we weten allemaal waarom…). Inmiddels zijn we allemaal zo bedreven in online werken, dat NHL Stenden, KEK en Méér Muziek in de Klas jullie graag uitnodigen voor een digitaal symposium op woensdagmiddag 7 april.

Het thema van het symposium is dat we in het onderwijs (nog) meer willen uitgaan van de muziek die reeds aanwezig is bij het kind. Evert Bisschop Boele, lector van het Prins Claus Conservatorium Groningen, gaat hier dieper op in tijdens zijn keynote. Daarnaast kun je deelnemen aan twee workshops om je eigen plezier in muziekonderwijs te prikkelen.

Het symposium is gratis toegankelijk en is bedoeld voor schoolleiders, leerkrachten, vakleerkrachten muziek, vakleerkrachten andere kunst- en cultuurvakken en studenten pabo (PO en VSO). Wijs ook gerust je netwerk op dit symposium.

Meer informatie en opgavemogelijkheid vind je op de website van Méér Muziek in de Klas lokaal Fryslân.

Foto: Monique Kooijman