Menu
Mijn Keunstwurk

TIJD VOOR TALENT is op zoek naar uw verhaal

28 maart 2017

Praat mee over kunst en cultuur in uw dorp
Een theatervoorstelling, een museumbezoek, dansles: geniet u daarvan? Doet u wel eens mee aan een culturele activiteit? Waarom bent u wel of juist niet geïnteresseerd in kunst en cultuur?

TIJD VOOR TALENT-TIID FOAR TALINT  ontwikkelt  kunst en cultuur projecten voor mensen van boven de vijfenzestig in de gemeenten Smallingerland en Achtkarstpelen. Om er achter te komen wat de wensen van de doelgroep zijn komt de speciale TIJD VOOR TALENT BUS  langs in de dorpen.

De eerstvolgende halte van de bus is op donderdag 6 april in Drachten. Iedereen van 65 jaar en ouder uit Drachten en omgeving is van harte welkom bij Sûnenz, Burgemeester Wuiteweg 140 B, Drachtenin om, van 10.00-12.00 uur, een live optreden te zien en met de organisatie in gesprek te gaan.

De toegang is gratis en opgave niet nodig.

De bustour
De komende tijd zult u de bus in verschillende plaatsen in Smallingerland en Achtkarspelen aantreffen. Op www.tijdvoortalent.frl worden de definitieve plaatsen en data bekend gemaakt.

Onderzoek kunst- en cultuurdeelname 65-plussers
Om erachter te komen hoe de stand van zaken op dit moment is met betrekking tot actieve kunst- en cultuurdeelname door 65-plussers in Fryslân, wordt in samenwerking met het Fries Sociaal Planbureau en Cal XL onderzoek gedaan naar het aanbod voor deze doelgroep en de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt door hen. Daarnaast worden ook demografische en sociaal-maatschappelijke factoren onderzocht.  Lees verder