Menu
Mijn Keunstwurk

De toekomst van kunst en cultuur in Fryslân

29 april 2015

De Provinciale Statenverkiezingen zijn net achter de rug. Keunstwurk wil graag een bijdrage leveren aan het cultuurbelang dat het nieuwe bestuur van Fryslân belangrijk vindt aan kunst en cultuur in de provincie. En nu helemaal met Culturele Hoofdstad in aantocht in 2018! Keunstwurk heeft een pamflet geschreven over de ontwikkelingen, kansen en aanbevelingen betreffende kunst en cultuur voor de provincie Fryslân.

Nieuw cultuurbeleid
Het beleid dat de coalitiepartners nu aan het formuleren is, is van cruciaal belang voor kunst en cultuur in Fryslân. Cultuur staat midden in de realiteit van alledag en gaat de confrontatie aan met maatschappelijke thema’s en bewerkstelligt dat wat Fryslân tot Fryslân maakt. Culturele identiteit is niet iets wat je overkomt, maar wat je samen maakt. Met dit in het achterhoofd doet Keunstwurk een aantal aanbevelingen.

Denk aan de lange termijn
Leeuwarden is in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Hiermee wordt Fryslân stevig op de culturele kaart gezet. Keunstwurk vindt het van groot belang om nu ook al na te gaan denken over de periode ná 2018 en hier het culturele veld vroegtijdig bij te betrekken.Werk daarnaast de kansen die het advies van de Raad voor Cultuur ‘Agenda Cultuur 2017-2020’  voor Fryslân opleveren uit in een concreet plan (cultuureducatie, talentontwikkeling en een productiehuis). Geef opdracht aan het culturele veld om met voorstellen te komen.

Culturele samenwerkingsagenda
Stel samen met de Vereniging Friese Gemeenten een culturele samenwerkingsagenda op. Op deze wijze ontstaat er meer afstemming, samenwerking en samenhang. Het aanbod wordt zo nog beter op elkaar afgestemd en witte vlekken worden zichtbaar. Zo ontstaat er op regionaal en provinciaal niveau een breed en kwalitatief goede structuur. Maak de provinciale structuur van basisvoorzieningen, zoals Keunstwurk, sterker. Keunstwurk kan daardoor met regionale platforms voor culturele ontwikkelingen van kinderen en jongeren een stevig fundament overeind houden.

Talent en jeugd
Het ontwikkelen van talent is een investering in de toekomst van cultuur en de toekomst van de samenleving. Talent heeft een vruchtbare voedingsbodem nodig. Het oprichten van een provinciaal talentenfonds is een goed instrument daartoe. Daarnaast adviseert Keunstwurk cultuureducatie te blijven stimuleren en borgen met meer middelen in het onderwijs en aan te sluiten bij het advies van de Raad voor Cultuur aan de minister. De RvC vindt de provinciale, regionale en lokale voorzieningen van groot belang in het kader van cultuureducatie. Keunstwurk speelt een grote rol bij het cultuuronderwijs, cultuurparticipatie en amateurkunst in de provincie.

Dialoog
Dit is slechts een greep uit het pamflet: Zoals de zon de bloemen kleurt / Sa’t de sinne de blommen kleuret. Wat Keunstwurk betreft vormen deze gebundelde handreikingen een aanzet tot een doorgaande dialoog met de Friese provinciale en gemeente politiek, beleidsmakers en culturele instellingen.