Menu
Mijn Keunstwurk

Twee oproepen van Creative Europe Cultuur

4 oktober 2017

De Europese Commissie stelt miljoenen beschikbaar voor Europese samenwerkingsprojecten 2018. Op 18 september publiceerde de Europese Commissie twee oproepen.

 

Steun voor Europese samenwerkingsprojecten gerelateerd aan het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018
Dit is een eenmalige programmalijn en biedt ondersteuning aan culturele organisaties voor Europese samenwerkingsprojecten in het kader van het Europees Erfgoed jaar in 2018. Het budget voor deze oproep is 5 miljoen euro. De deadline is 22 november 2017.

Steun voor Europese samenwerkingsprojecten 2018
Met deze regeling wil de Europese Commissie culturele en creatieve organisaties stimuleren om professioneel en innovatief samen te werken en hun culturele en artistieke bereik over de grenzen uit te breiden.
De oproep wijkt niet veel af van voorgaande jaren. Het budget voor deze oproep is 40 miljoen euro voor klein- en grootschalige projecten. De deadline is 18 januari 2018.

Het is niet mogelijk om voor beide oproepen een aanvraag in te dienen.